Richard Koch

Thông tin tác giả

Richard Koch là tác giả của 11 cuốn sách được dư luận độc giả rất hoan nghênh. Ngoài ra, ông còn là một "nhà doanh nghiệp đa năng", từng là cộng sự của một công ty tư vấn Mỹ. Hiện tại, ông cũng là giám đốc kiêm nhà đầu tư của Betfair và tham gia tư vấn cho các tập đoàn cổ phần tư nhân ở Vương Quốc Anh và Nam Phi.

Richard Koch kết hợp những suy tư về thế giới của những hoạt động sản xuất kinh doanh với việc áp dụng chúng vào thực tiễn một cách thành công. Ngoài việc là tác giả của 11 cuốn sách được dư luận độc giả rất hoan nghênh (trong đó có cuốn Con người 80/20 - The 80/20 Individual; Sống theo phương cách 80/20 - Living the 80/20 Way và Nguyên lý - The 80/20 Principle, cũng do Nicholas Brealey xuất bản), ông còn là một “nhà doanh nghiệp đa năng”, thu về được những khoản lợi nhuận to lớn từ những công ty thuộc nhiều loại hình khác nhau như tư vấn, khách sạn, sản xuất máy vi tính dạng sổ tay, nhà hàng, rượu gin, và đẩu tư vào công nghệ cao.

Trước khi chuyên tâm vào việc kiếm tiền, ông từng là một người cộng sự với một công ty tư vấn của Mỹ là Bain & Co và là đồng sáng lập của LEK Partnership, một “cửa hiệu cao cấp” về chiến lược doanh thương thành công nhất thế giới trong những năm 1980. Ông hiện là giám đốc không tham gia điều hành của bốn công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán và là chuyên gia tư vấn cho những tập đoàn vốn đầu cơ ở Vương quốc Anh và Nam Phi. Hiện tại ông cũng là giám đốc kiêm nhà đầu tư của Bettair và tham gia tư vấn cho các tập đoàn cổ phần tư nhân ở Vương quốc Anh và Nam Phi.