Thông tin tác giả

TOM RATH, Là Trưởng phòng thực hành toàn cầu (Global Practice Leader) thuộc Tập đoàn Gallup, Tom Rath chuyên trách việc đánh giá và xây dựng các chương trình phát triển chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và ngôn ngữ. Tom Rath tốt nghiệp Đại học Michigan, hiện là nghiên cứu sinh của trường Đại học Johns Hopkins và sống tại Washington, D.C.