video-thumbnail
00:00
product-img-0
product-img-0
product-img-1product-img-2product-img-3product-img-4product-img-5product-img-6
return_policy

Bài giảng trực tuyến, khóa học Quản trị mục tiêu bằng BSC, KPI và OKR; Tặng kèm sách 100+ 25 câu hỏi BSC&KPI

Đã bán 3
500.000
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm tương tự
chat-icon

Số Lượng

Tạm tính
500.000