Sách tài chính, kế toán bán chạy

Báo Cáo Tài Chính Dưới Góc Nhìn Của Warren Buffett

David Clark

(7 nhận xét)

62.780đ 86.000đ -27%

Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 (Tập 2) - Tái Bản

Ko Deukseong

(12 nhận xét)

55.300đ 79.000đ -30%

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

PGS. TS Trần Kim Dung

(4 nhận xét)

130.500đ 145.000đ -10%

Kế Toán Tài Chính (Tập 1)

MBA Trần Xuân Nam

(9 nhận xét)

249.999đ 390.000đ -36%

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Xem chi tiết

HBR Guide To - Tài Chính Dành Cho Sếp (Tái Bản 2017)

Harvard Business Review Press

(2 nhận xét)

83.300đ 119.000đ -30%

Kế Toán Tài Chính (Tập 2)

MBA Trần Xuân Nam

(1 nhận xét)

244.999đ 360.000đ -32%

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần sau: Xem chi tiết

Nguyên Lý Kế Toán (Tái Bản 2018)

Nhiều Tác Giả

(2 nhận xét)

81.000đ 90.000đ -10%

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông Tư 107/2017/TT-BTC

Bộ Tài Chính (Vụ Chế Độ Kế Toán Và Kiểm Toán)

(2 nhận xét)

240.000đ 350.000đ -31%

Hệ Thống Bài Tập Và Bài Giải Tài Chính Doanh Nghiệp (Tái Bản Lần 1)

TS. Bùi Hữu Phước (Chủ biên)

(1 nhận xét)

56.700đ 63.000đ -10%

Tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong quá trình vận hành và phát triển của doanh nghiệp. Xem chi tiết

Từ Điển Kế Toán Và Kiểm Toán (Anh - Việt)

MBA. Nguyễn Văn Dung

(1 nhận xét)

157.500đ 175.000đ -10%

Từ Điển Kế Toán Và Kiểm Toán (Anh - Việt) Xem chi tiết

Kế Toán Kiểm Toán Trong Kinh Doanh

Nguyễn Công Tâm

(7 nhận xét)

59.600đ 149.000đ -60%

"Đối với độc giả chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế, cuốn sách giúp cung cấp một cái nhìn tổng quan về môi trường kinh doanh. Với cấu trúc hợp lý, cách diễn đạt giản dị và những ví dụ... Xem chi tiết

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2)

Nhiều Tác Giả

(2 nhận xét)

66.600đ 74.000đ -10%

Giáo Trình Kế Toán Tài Chính (Phần 1 - 2) giúp bạn tiếp cận các vấn đề theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế, đồng thời gắn với môi trường kế toán ở Việt nam. Xem chi tiết

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư

Đỗ Phú Trần Tình

71.100đ 79.000đ -10%

Giáo Trình Lập Và Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Xem chi tiết

Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ Công

Ths. Đặng Văn Sáng

(2 nhận xét)

123.300đ 137.000đ -10%

Hướng Dẫn Thực Hành Lập Sổ Sách Kế Toán Theo Phương Pháp Thủ Công Xem chi tiết

Đầu Tư Tài Chính - Investments

Bodie

(3 nhận xét)

593.000đ 659.000đ -10%