Sách tài chính, tiền tệ bán chạy

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ

Mark Gates

(99 nhận xét)

76.880đ 110.000đ -30%

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ - Tiền điện tử, với đại diện tiêu biểu nhất là Bitcoin, đang là mối quan tâm hàng... Xem chi tiết

Fibonacci Trading

Carolyn Boroden

(63 nhận xét)

299.000đ

Lạc Quan Tếu – Irrational Exuberance

Robert J. Shiller

(61 nhận xét)

299.000đ

Khách Hàng Là Một Mối Quan Hệ, Không Phải Một Giao Dịch

Trịnh Minh Thảo

(8 nhận xét)

103.900đ 139.000đ -25%

Bản thảo cuốn sách này được thực hiện trong thời gian nghề ngân hàng trở thành một đề tài rất nóng, nhiều tờ báo đặt câu hỏi về tính hấp dẫn của "nghề banker" đã thu hút sự quan tâm của... Xem chi tiết