Sách tài chính, tiền tệ bán chạy

Fibonacci Trading

Carolyn Boroden

(65 nhận xét)

299.000đ

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ

Mark Gates

(99 nhận xét)

76.880đ 110.000đ -30%

Blockchain: Bản Chất Của Blockchain, Bitcoin, Tiền Điện Tử, Hợp Đồng Thông Minh Và Tương Lai Của Tiền Tệ - Tiền điện tử, với đại diện tiêu biểu nhất là Bitcoin, đang là mối quan tâm hàng... Xem chi tiết

Tài Chính Doanh Nghiệp - Corporate Finance

McGraw-Hill

(56 nhận xét)

625.000đ 659.000đ -5%