icon-search
header_header_account_imgTài khoản
SÁCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH
SÁCH KINH TẾ - TÀI CHÍNH
sale_rank
authentic_brand
Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Tái bản 2021)
Từ Tốt Đến Vĩ Đại (Tái bản 2021)
Đã bán 5k+
75.000 ₫
-42%
sale_rank
authentic_brand
Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc
Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc
Đã bán 5k+
177.000 ₫
-29%
sale_rank
authentic_brand
Combo 3 sách ( Tự Động Hóa Doanh Nghiệp tập '1 +2' + sách Giải Phóng Lãnh Đạo)
Combo 3 sách ( Tự Động Hóa Doanh Nghiệp tập '1 +2' + sách Giải Phóng Lãnh Đạo)
Đã bán 79
1.708.100 ₫
-5%
sale_rank
authentic_brand
Tâm Lý Học Trong Đầu Tư Chứng Khoán
Tâm Lý Học Trong Đầu Tư Chứng Khoán
Đã bán 1.5k
120.960 ₫
-36%
sale_rank
authentic_brand
Tứ Đại Quyền Lực
Tứ Đại Quyền Lực
Đã bán 5k+
124.000 ₫
-33%
sale_rank
authentic_brand
Những Kẻ Xuất Chúng (Tái Bản)
Những Kẻ Xuất Chúng (Tái Bản)
Đã bán 275
119.000 ₫
-25%
sale_rank
authentic_brand
Doanh Nghiệp Của Thế Kỷ 21 (Tái Bản 2019)
Doanh Nghiệp Của Thế Kỷ 21 (Tái Bản 2019)
Đã bán 5k+
56.000 ₫
-44%
sale_rank
authentic_brand
D. Trump - Nghệ Thuật Đàm Phán (Tái bản 2020)
D. Trump - Nghệ Thuật Đàm Phán (Tái bản 2020)
Đã bán 3.8k
74.000 ₫
-32%
sale_rank
authentic_brand
Sách PACE Books - Tinh hoa kinh tế học (Essentials Of Economics) - Paul Krugman, Robin Wells
Sách PACE Books - Tinh hoa kinh tế học (Essentials Of Economics) - Paul Krugman, Robin Wells
Đã bán 375
555.000 ₫
sale_rank
authentic_brand
Cuộc Cách Mạng Blockchain
Cuộc Cách Mạng Blockchain
Đã bán 1.7k
190.400 ₫
-36%
authentic_brand
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh
Đã bán 1.5k
99.850 ₫
authentic_brand
Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Blockchain – Khởi Nguồn Cho Một Nền Kinh Tế Mới
Đã bán 1.8k
132.400 ₫
-33%
Combo Phong Cách Lãnh Đạo Jonh C.Maxwell: Nhà Lãnh Đạo 360° + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hay + 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Combo Phong Cách Lãnh Đạo Jonh C.Maxwell: Nhà Lãnh Đạo 360° + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hay + 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đã bán 25
962.500 ₫
Quản Trị Dự Án
Quản Trị Dự Án
Đã bán 144
198.000 ₫
authentic_brand
Sách - Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị
Sách - Thiết Kế Giải Pháp Giá Trị
Đã bán 55
287.850 ₫
authentic_brand
Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân
Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân
Đã bán 439
631.350 ₫
authentic_brand
Kiểm Soát Quản Trị (Corporate Governance)
Kiểm Soát Quản Trị (Corporate Governance)
Đã bán 815
262.500 ₫
-30%
authentic_brand
Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường
Cổ Phiếu Thường Lợi Nhuận Phi Thường
Đã bán 195
168.850 ₫
authentic_brand
Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân
Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân
Đã bán 194
631.350 ₫
authentic_brand
Mastering Bitcoin - Bitcoin Thực Hành: Những Khái Niệm Cơ Bản Và Cách Sử Dụng Đúng Đồng Tiền Mã Hóa
Mastering Bitcoin - Bitcoin Thực Hành: Những Khái Niệm Cơ Bản Và Cách Sử Dụng Đúng Đồng Tiền Mã Hóa
Đã bán 1.1k
193.400 ₫
-35%
authentic_brand
Sách PACE Books - Thiết kế tổ chức (Organizational Design) - Richard M. Burton, Brge Obel, Dorthe Djbak Hkonsson
Sách PACE Books - Thiết kế tổ chức (Organizational Design) - Richard M. Burton, Brge Obel, Dorthe Djbak Hkonsson
Đã bán 500
148.750 ₫
-15%
Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 2) - Kinh Tế Vĩ Mô
Làm Quen Kinh Tế Học Qua Biếm Họa (Tập 2) - Kinh Tế Vĩ Mô
Đã bán 3.4k
89.000 ₫
authentic_brand
Sách PACE Books - Lãnh đạo tỉnh thức (The Mindful Leader) - Michael Bunting
Sách PACE Books - Lãnh đạo tỉnh thức (The Mindful Leader) - Michael Bunting
Đã bán 863
108.000 ₫
-20%
authentic_brand
Combo 5 cuốn sách dậy con làm giàu: Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền + Tập 2 - Sử Dụng Đồng Vốn + Tập 3: Hướng Dẫn Đầu Tư + Tập 4 - Con Giàu Con Thông Minh + Tập 5 - Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính ( Tặng kèm Bookmark Happy Life)
Combo 5 cuốn sách dậy con làm giàu: Dạy Con Làm Giàu (Tập 1) - Để Không Có Tiền Vẫn Tạo Ra Tiền + Tập 2 - Sử Dụng Đồng Vốn + Tập 3: Hướng Dẫn Đầu Tư + Tập 4 - Con Giàu Con Thông Minh + Tập 5 - Để Có Sức Mạnh Về Tài Chính ( Tặng kèm Bookmark Happy Life)
Đã bán 71
437.500 ₫