TicketboxTicketbox
Tiki AssistantTrợ lý Tiki

Tiki Assistant là tiện ích chạy trực tiếp trên trình duyệt Chrome - giúp gợi ý & tìm kiếm nhanh các sản phẩm tốt nhất trên Tiki, phù hợp với nhu cầu tìm kiếm sản phẩm của bạn.

Cách sử dụng: Bạn không cần phải làm gì khác sau khi cài đặt tiện ích này. Khi bạn tìm kiếm sản phẩm, tiện ích Tiki Assistant sẽ tự động gợi ý các sản phẩm phù hợp (nếu có).

Ưu đãi đối tácĐặt vé máy bayKhuyến Mãi HOTHàng quốc tế
Theo dõi
đơn hàng
Thông báo
của tôi
  Đăng nhập
  Tài khoản
  Bạn muốn giao hàng tới đâu?
  Sản phẩm
  bạn đã xem

  Bạn chưa xem sản phẩm nào.
  Hãy tiếp tục khám phá Tiki, các sản phẩm bạn đã xem sẽ hiển thị ở đây!

  Sách Chính Trị - Pháp Lý:

  1k+ kết quả

  Tiêu chí đang chọn:

  Nhà cung cấp: trungthanh2018 {"seller":null}

  Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
  Chính Trị Đảng Phái Tại Hoa Kỳ
  (9)
  201.750 ₫
  -25%
  Luật Doanh Nghiệp
  Luật Doanh Nghiệp
  (20)
  52.500 ₫
  -1%
  Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
  Bộ Luật Lao Động (sửa đổi) Năm 2019
  (75)
  40.000 ₫
  -38%
  Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
  Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)
  (89)
  59.400 ₫
  -20%
  Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
  Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)
  (57)
  111.000 ₫
  Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
  Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)
  (55)
  75.100 ₫
  -22%
  Những Anh Hùng Của Lịch Sử
  Những Anh Hùng Của Lịch Sử
  (37)
  198.550 ₫
  -25%
  600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
  600 Câu Hỏi Dùng Cho Sát Hạch, Cấp Giấy Phép Lái Xe Cơ Giới Đường Bộ
  (4)
  45.000 ₫
  Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
  Hiến Pháp Việt Nam Qua Các Thời Kỳ (Các Bản Hiến Pháp Năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013)
  (15)
  54.200 ₫
  -20%
  Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
  Bàn Về Khế Ước Xã Hội (Tái Bản)
  (40)
  81.200 ₫
  -35%
  Dịch Học Tinh Hoa
  Dịch Học Tinh Hoa
  (31)
  67.900 ₫
  -32%
  Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
  Hệ Thống Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật Tài Liệu Phục Vụ Môn Học Luật Hiến Pháp Việt Nam
  (23)
  89.000 ₫
  -9%
  Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
  Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020
  (8)
  86.000 ₫
  -16%
  Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
  Bàn Về Tinh Thần Pháp Luật (Tái Bản 2018)
  (47)
  113.600 ₫
  -35%
  Bộ Luật Lao Động
  Bộ Luật Lao Động
  (16)
  29.500 ₫
  -20%
  Luật Đầu Tư
  Luật Đầu Tư
  (8)
  32.000 ₫
  Chu Dịch Huyền Giải
  Chu Dịch Huyền Giải
  (26)
  55.690 ₫
  -30%
  Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
  Những Cuộc Chinh Phạt Của Alexander Đại Đế (Tái Bản 2018)
  (15)
  122.300 ₫
  -39%
  Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
  Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)
  (43)
  76.200 ₫
  -30%
  Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
  Sách bảo hiểm - Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm (hiện hành) và Nghị Định Hướng Dẫn Thi Hành
  (8)
  190.000 ₫
  Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
  Luật Doanh Nghiệp Năm 2020 Chính Sách Mới Nhằm Hỗ Trợ Phát Triển Doanh Nghiệp
  (11)
  249.800 ₫
  -37%
  Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
  Cộng Hòa (Tái Bản 2018)
  (43)
  155.400 ₫
  -39%
  33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
  33 Chiến Lược Của Chiến Tranh
  (58)
  129.400 ₫
  -30%
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
  Luật Sở Hữu Trí Tuệ (Hiện Hành, Sửa Đổi Bổ Sung 2009,2019)
  (14)
  41.333 ₫
  -14%
  Freeship
  Từ điển pháp luật Việt Nam
  Từ điển pháp luật Việt Nam
  (14)
  300.000 ₫
  -50%
  Bộ Luật Dân Sự
  Bộ Luật Dân Sự
  (74)
  35.600 ₫
  -29%
  Freeship
  Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)
  Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)
  (3)
  19.950 ₫
  -5%
  Freeship
  Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
  Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020)
  (5)
  33.650 ₫
  -25%
  Bàn Về Tự Do
  Bàn Về Tự Do
  (37)
  62.000 ₫
  -5%
  Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
  Chính Trị Luận (Tái Bản 2018)
  (12)
  134.600 ₫
  -20%
  Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  Luật Kinh Doanh Bất Động Sản Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (20)
  48.000 ₫
  Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
  Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
  (12)
  230.000 ₫
  -34%
  Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
  Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020
  (9)
  120.000 ₫
  Bàn Về Quốc Hội Và Những Thách Thức Của Khái Niệm
  Bàn Về Quốc Hội Và Những Thách Thức Của Khái Niệm
  (20)
  89.000 ₫
  -25%
  Luật Hợp Đồng Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 1) - Xuất bản lần thứ 6
  Luật Hợp Đồng Việt Nam - Bản Án Và Bình Luận Bản Án (Tập 1) - Xuất bản lần thứ 6
  (17)
  150.000 ₫
  -9%
  Sự An Ủi Của Triết Học
  Sự An Ủi Của Triết Học
  (57)
  74.700 ₫
  -24%
  Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
  Về Trung Quốc (Henry Kissinger)
  (17)
  227.600 ₫
  -24%
  Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
  Sự Va Chạm Giữa Các Nền Văn Minh Và Sự Tái Lập Trật Tự Thế Giới (Tái Bản 2018)
  (26)
  128.300 ₫
  -39%
  Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
  Pháp Luật Về Hợp Đồng Trong Thương Mại Và Đầu Tư - Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ bản (Sách Chuyên Khảo)
  (11)
  184.500 ₫
  -20%
  Thần Thoại Sisyphus
  Thần Thoại Sisyphus
  (27)
  63.600 ₫
  -25%
  Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
  Ngày Cuối Trong Đời Socrates (Tái Bản 2018)
  (18)
  90.000 ₫
  -35%
  Freeship
  Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
  Luật Nhà Ở (Hiện Hành) - Tái Bản 2020
  (8)
  33.289 ₫
  -10%
  Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
  Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)
  (4)
  65.000 ₫
  -4%
  Luật Trọng Tài Thương Mại (Hiện Hành)
  Luật Trọng Tài Thương Mại (Hiện Hành)
  (2)
  18.050 ₫
  -5%
  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (10)
  45.000 ₫
  Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
  Luận Về Yêu (Tái Bản 2018)
  (68)
  59.050 ₫
  -25%
  Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  Luật Kinh Doanh Bảo Hiểm Năm 2000 Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2010 - 2019 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
  (9)
  65.000 ₫
  -7%
  Luật Hiến Pháp Việt Nam - Đề Cương Môn Học - Câu Hỏi Ôn Tập Và Những Tình Huống
  Luật Hiến Pháp Việt Nam - Đề Cương Môn Học - Câu Hỏi Ôn Tập Và Những Tình Huống
  (12)
  59.000 ₫
  -9%