Đăng Nhập / Đăng Ký

Điều Kiện Chương trình Tiki - Momo

Chương trình Tiki - Momo

1. Đối tượng khách hàng

-Khách hàng mới MoMo: Khách hàng tải Ví MoMo, lần đầu tiên liên kết tài khoản ngân hàng trên Ví MoMo và nạp tiền vào Ví MoMo thành công.

-Khách hàng mới Tiki: Khách hàng lần đầu tiên đăng ký tài khoản Tiki và chưa bao giờ có đơn hàng trên Tiki.

Toàn bộ chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng thỏa mãn một trong hai điều kiện nói trên. Không áp dụng cho khách hàng dùng 01 (một) tài khoản Momo và mở nhiều tài khoản khác nhau trên Tiki.

2. Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mới của Momo

-Khách hàng mới MoMo sẽ nhận được 01 (một) mã giảm giá 50.000 VNĐ do Momo phát hành. Khách hàng sẽ nhận được mã này sau khi hoàn thành liên kết tài khoản cho ví Momo và có dùng mã giới thiệu TIKIMOMO. Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng đầu tiên tối thiểu 300.000 VNĐ khi Khách hàng mua sắm tại Website/Ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví MoMo.

-Khách hàng mới MoMo lần đầu tiên mua sắm tại Website/Ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví MoMo với giá trị tối thiểu 300.000 VNĐ, sẽ nhận được 02 (hai) mã giảm giá, mỗi mã trị giá 30.000 VNĐ. Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 300.000 VNĐ khi Khách hàng mua sắm tại Website/Ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví MoMo.

- Tất cả giá trị đơn hàng nói trên phải là giá trị thanh toán qua ví Momo, không bao gồm giá trị thanh toán bằng TikiXu.

3. Ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mới của Tiki

- Khách hàng mới Tiki và là khách hàng hiện hữu của Momo, được quyền nhập mã MMTIKI, giảm 30% tối đa 50.000 VNĐ. Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng đầu tiên khi Khách hàng mua sắm tại Website/Ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví MoMo.

- Khách hàng mới Tiki lần đầu tiên mua sắm tại Website/Ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví MoMo với giá trị tối thiểu 300.000 VNĐ, sẽ nhận được 02 (hai) mã giảm giá, mỗi mã trị giá 30.000 VNĐ. Mã giảm giá áp dụng cho đơn hàng tối thiểu 300.000 VNĐ khi Khách hàng mua sắm tại Website/Ứng dụng Tiki và thanh toán bằng Ví MoMo.

- Tất cả giá trị đơn hàng nói trên phải là giá trị thanh toán qua ví Momo, không bao gồm giá trị thanh toán bằng TikiXu.

* Lưu ý: Chương trình Không áp dụng ưu đãi cho đơn hàng bia, sữa, tã - bỉm.