Đăng Nhập / Đăng Ký
CB11
Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
CBTHANG11
Giảm 10% tối đa 50K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
CBWOMEN30K
Giảm 30K cho đơn hàng từ 299K. Áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Hàng Quốc Tế. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.