icon-search
header_header_account_imgTài khoản

THỂ LỆ QUAY THƯỞNG

1. Cách thức tham gia

- Tất cả khách hàng tham gia chương trình đặt trước Samsung Galaxy S thế hệ mới 2019 tại TIKI từ ngày 11/02/2019 đến hết ngày 07/03/2019 và nhận hàng thành công trước ngày 16/03/2019.

2. Giải thưởng

- Chọn ra 03 khách hàng may mắn, mỗi khách hàng nhận được 01 máy Samsung Galaxy S thế hệ mới (phiên bản ngẫu nhiên).

3. Cách thức quay thưởng

Sau khi kết thúc chương trình TIKI sẽ tổng hợp danh sách những đơn hàng hợp lệ. Sau đó tiến hành quay thưởng thông qua random.org chọn ra 03 khách hàng may mắn, mỗi khách hàng nhận được 01 Samsung Galaxy S mới.

Thời gian quay thưởng và công bố dự kiến vào 23/03/2019

4. Cách thức nhận giải

TIKI sẽ liên hệ với khách hàng may mắn thông báo trúng thưởng. Trong trường hợp không liên hệ được với khách hàng may mắn để tiến hành trao giải trong vòng 05 ngày, giải thưởng sẽ được hủy và không tiến hành trao giải cho khách hàng may mắn tiếp theo.

Sau khi liên hệ thông bảo giải thưởng, TIKI sẽ tiến hành gửi mã giảm giá 100% sản phẩm Samsung Galaxy S cho khách hàng thông qua email đặt hàng.

KẾT QUẢ QUAY THƯỞNG

Chúc mừng 3 khách hàng may mắn có mã đơn hàng 


Khách hãng có mã đơn hàng #654126636 trúng 01 Samsung Galaxy S10+

Khách hãng có mã đơn hàng #215879739 trúng 01 Samsung Galaxy S10

Khách hãng có mã đơn hàng  #631694376 trúng 01 Samsung Galaxy S10e

Video Chính Thức Samsung Galaxy S10