COMET12150
Giảm 50K cho đơn hàng từ 1 triệu. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Comet của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
COMET1225
Giảm 25K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Comet của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
COMET1240
Giảm 40K cho đơn hàng từ 750K. Áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu Comet của nhà bán Tiki Trading. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.