Đăng Nhập / Đăng Ký

BƯỚC 1

Chọn sản phẩm có giá trị cuối cùng 

(sau khi giảm trừ tất cả khuyến mãi) 

từ 3.000.000 VNĐ trở lên.

BƯỚC 2

Chọn hình thức thanh toán Trả góp lãi suất 0%

kỳ hạn 6 tháng hoặc 12 tháng.

Chọn Ngân hàng có liên kết trả góp trên Tiki.

BƯỚC 3

Đăng ký trả góp theo quy định của từng Ngân hàng (Chọn logo Ngân hàng cần tham khảo).