Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change And Thrive In Work And Life
product-img-0product-img-1product-img-2
Tác giả: Susan David

Emotional Agility: Get Unstuck, Embrace Change And Thrive In Work And Life

4.8
(4)
273.000
Sản phẩm đã hết hàng
Bạn có thể xem các sản phẩm tương tự.