sao em đặc hàng từ hôm qua , giờ vẫn chưa có dấu hiệu đóng gói :

Các câu trả lời

Câu hỏi này chưa có câu trả lời nào. Hãy là người đầu tiên tham gia!