Đăng Nhập / Đăng Ký

Khóa học vi tính văn phòng:

37 kết quả

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Khóa học "Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"
Khóa học "Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp"
200.000 ₫
-50%
Freeship
Khóa Học Combo 4 Excel for Professionals
Khóa Học Combo 4 Excel for Professionals
(1)
5.450.000 ₫
-19%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2010 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2010 Tin học Cộng
99.000 ₫
-67%
Freeship
Khóa Học Thực Hành Excel Xử Lý Dữ Liệu
Khóa Học Thực Hành Excel Xử Lý Dữ Liệu
1.150.000 ₫
-12%
Freeship
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI
Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI
2.350.000 ₫
-6%
Tuyệt đỉnh PowerPoint - Trực quan hóa mọi slide trong 9 bước
Tuyệt đỉnh PowerPoint - Trực quan hóa mọi slide trong 9 bước
499.000 ₫
-44%
Freeship
Khóa học Combo 3 Excel for Analysts
Khóa học Combo 3 Excel for Analysts
4.350.000 ₫
-16%
Khóa học luyện thi chứng chỉ Tin học IC3
Khóa học luyện thi chứng chỉ Tin học IC3
(1)
590.000 ₫
-16%
Freeship
Khóa Học Ứng Dụng Dashboard Reporting Trong Excel
Khóa Học Ứng Dụng Dashboard Reporting Trong Excel
(1)
1.850.000 ₫
-8%
Freeship
Khóa học Advanced Power Query
Khóa học Advanced Power Query
1.350.000 ₫
-16%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2013 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS EXCEL 2013 Tin học Cộng
350.000 ₫
-30%
Freeship
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
Khóa học Tổ chức và quản lý dữ liệu báo cáo trong Excel
1.750.000 ₫
-8%
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Excel 2013
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Excel 2013
290.000 ₫
-28%
Thành thạo Microsoft PowerBI trong 06 giờ
Thành thạo Microsoft PowerBI trong 06 giờ
799.000 ₫
-11%
Freeship
Khóa Học Ứng Dụng VBA & Macro Trong Excel
Khóa Học Ứng Dụng VBA & Macro Trong Excel
1.350.000 ₫
-10%
Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay
Tuyệt đỉnh VBA - Viết code trong tầm tay
499.000 ₫
-44%
Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
Tuyệt đỉnh Excel - Trở thành bậc thầy Excel trong 16 giờ
499.000 ₫
-44%
Khóa Học Đỉnh Cao Đồ Họa Vector Cùng Illustrator CC 2018
Khóa Học Đỉnh Cao Đồ Họa Vector Cùng Illustrator CC 2018
245.000 ₫
-13%
Freeship
Microsofl Excel 2013 nâng cao cho người đi làm
Microsofl Excel 2013 nâng cao cho người đi làm
199.000 ₫
-48%
Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ
Kế toán tổng hợp từ A - Z - Ai cũng có thể trở thành kế toán tổng hợp trong 14 giờ
499.000 ₫
-44%
Khóa học Bí quyết quản trị nhân sự
Khóa học Bí quyết quản trị nhân sự
200.000 ₫
-50%
Freeship
Thành thạo Microsoft Word 2013: Từ cơ bản đến nâng cao
Thành thạo Microsoft Word 2013: Từ cơ bản đến nâng cao
199.000 ₫
-48%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ IC3 GS4 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ IC3 GS4 Tin học Cộng
799.000 ₫
-33%
Freeship
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu
2.350.000 ₫
-6%
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Word 2013
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS Word 2013
290.000 ₫
-28%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2010 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2010 Tin học Cộng
99.000 ₫
-67%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2016 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2016 Tin học Cộng
650.000 ₫
-19%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS POWERPOINT 2013 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS POWERPOINT 2013 Tin học Cộng
250.000 ₫
-50%
Khóa học "Telesale - Bán hàng qua điện thoại chuyên nghiệp"
Khóa học "Telesale - Bán hàng qua điện thoại chuyên nghiệp"
200.000 ₫
-50%
Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị chinh phục Sếp trong 7 ngày
499.000 ₫
-44%
Khóa học "Chìa khóa lãnh đạo"
Khóa học "Chìa khóa lãnh đạo"
200.000 ₫
-50%
Khóa học "Bí quyết thành công trong cuộc sống"
Khóa học "Bí quyết thành công trong cuộc sống"
200.000 ₫
-50%
Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
Tuyệt đỉnh Microsoft Word - Chuyên gia soạn thảo văn bản
299.000 ₫
-67%
Freeship
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2013 Tin học Cộng
Khóa học online Chinh phục chứng chỉ MOS WORD 2013 Tin học Cộng
350.000 ₫
-30%
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS PowerPoint 2013
Khóa học Online Luyện thi chứng chỉ MOS PowerPoint 2013
290.000 ₫
-28%
Khóa học Đột phá tư duy - Thay đổi cuộc đời
Khóa học Đột phá tư duy - Thay đổi cuộc đời
200.000 ₫
-50%
Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
Chinh phục MOS Word 2013 cùng Nimbus
499.000 ₫
-44%