Khuyến Học (Tái Bản)
product-img-0
Đặc điểm nổi bật
blue-check
Đề cập tới tinh thần cơ bản của con người và mục đích thực thụ của học vấn.
blue-check
Bao gồm các chương viết về sự bình đẳng, quyền con người, ý nghĩa của nền văn học mới.
blue-check
Đặt nền tảng cho sự phát triển của học vấn dựa trên "thực tế" và tinh thần độc lập.
is_herois_authenticreturn_policy
Tác giả: Fukuzawa Yukichi

Khuyến Học (Tái Bản)

Đã bán 5000+
48.700
-25%
Thông tin vận chuyển
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm tương tự

Số Lượng

Tạm tính
48.700
So sánh 11 nhà bán khác (Giá từ 58.500 ₫)