Đăng Nhập / Đăng Ký
photo_2021-09-01 17.51.58.png

Hỏi: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy có quyền lợi gì?

Trả lời: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy bao gồm các nội dung sau: 1. Thay chủ xe chịu trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba; 2. Bồi thường cho bên thứ ba dù có lỗi hay không; 3. Những thiệt hại về xe và thân thể của chính bản thân chủ phương tiện gây tai nạn sẽ không được bảo hiểm.

Hỏi: Vì sao phải mua bảo hiểm TNDS cho xe khi bản thân tôi và xe của tôi không được bồi thường khi gặp tai nạn?

Trả lời: Theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, nếu chủ xe không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm TNDS chủ xe hoặc giấy không còn hiệu lực sẽ bị phạt từ 100.000 - 200.000/đồng đối vởi xe gắn máy.

Hỏi: Tôi có thể mua bảo hiểm Trách nhiệm dân sự cho người thân được không?

Trả lời: Khách hàng hoàn toàn được phép mua bảo hiểm cho xe thuộc sở hữu của người khác. Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, chủ xe cần khai báo yêu cầu bồi thường và Công ty Bảo hiểm hiểm sẽ chi trả bồi thường tới chủ xe.

Hỏi: Sau khi mua bảo hiểm thành công, tôi phát hiện ra bị nhầm lẫn, sai sót thông tin cá nhân. Tôi phải làm gì?

Trả lời: Bạn hãy liên hệ với Tiki/PVI theo số hotline 028 3911 1666 nhánh số 247 hoặc email bh.south.affinity@pvi.com.vn để được hỗ trợ. Vui lòng cung cấp thông tin điều chỉnh, thay đổi và chứng từ chứng minh những thông tin này. Chúng tôi sẽ liên hệ với Công ty Bảo hiểm để tiến hành làm sửa đổi bổ sung cho Giấy chứng nhận bảo hiểm của bạn.

Hỏi: Tôi phải làm gì nếu muốn nhận hoá đơn từ PVI?

Trả lời: Bạn hãy liên hệ với PVI theo số hotline 028 3911 1666 nhánh số 247 hoặc email bh.south.affinity@pvi.com.vn để được hỗ trợ. Vui lòng cung cấp thông tin xuất hoá đơn bao gồm: Tên Công ty, Địa chỉ, Mã số thuế (trong trường hợp doanh nghiệp) hoặc Họ và tên, Địa chỉ (trong trường hợp cá nhân)