icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header.jpg

📝 Hướng dẫn kích hoạt e-voucher Bảo Hiểm Sức Khỏe AIA Care Nex 📝

✔️Bước 2: Nhấp vào đường dẫn trong thông báo để tiến hành kích hoạt e-voucher


✔️Bước 3: Điền thông tin & chụp lại CMND/ CCCD của khách hàng mua bảo hiểm


✔️Bước 4: Tiến hành các bước và hoàn tất nhận e-voucher trên Tiki360

❗❗❗Thời hạn để thực hiện kích hoạt e-voucher là "90 ngày kể từ ngày khách hàng thanh toán thành công"

👇Để biết thêm về Quy tắc & điều khoản sản phẩm, click ngay bên dưới nhé.