icon-search
header_header_account_imgTài khoản
485f5050ab0ed99dc4a4f03cfe59536a.gif
Đua đơn W3 _645x580 .jpg
1.png

- Thời gian diễn ra: 17.10 - 20.10 - Thời gian trao giải: 9.11 - 22.11 - Giải thưởng chỉ được tính cho đơn hàng thành công và không có giá trị quy đổi tiền mặt. - Tiki có quyền từ chối trao giải trong trường hợp khách hàng vi phạm TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG và các CHÍNH SÁCH CỦA TIKI. - Mọi tranh chấp và phát sinh liên quan đến chương trình thuộc quyền quyết định của Tiki.