Đăng Nhập / Đăng Ký

A. Giá Hội Viên TikiNOW (Exclusive Price) là gì?


Là mức giá ưu đãi dành riêng cho Hội Viên TikiNOW, chỉ có Hội Viên TikiNOW mới có thể mua được với mức giá này. Và chỉ áp dụng trên giỏ hàng với 1 sản phẩm.


Giá sản phẩm sẽ được giảm về mức Giá hội viên TikiNOW ở bước Giỏ Hàng và bước Thanh Toán bằng 1 phần giảm tương đương chênh lệch =

Giá bán sản phẩm - Giá Hội Viên


B. Điều kiện để được áp dụng Giá Hội Viên TikiNOW:


1.Các sản phẩm có Giá Hội Viên TikiNOW
2.Bạn phải là Hội Viên TikiNOW ở thời điểm mua hàng.
3.Lượt áp dụng khuyến mãi cho chương trình và Lượt áp dụng cho mỗi Hội viên vẫn còn số lượng áp dụng.

Lưu ý:


Lượt áp dụng của Giá Hội Viên có hạn, chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.
Hội viên cần kiểm tra giá sản phẩm tại bước thanh toán để biết sản phẩm có còn được giảm giá hay không.
Lượt áp dụng trên mỗi Hội Viên TikiNOW là tối đa 3 lần/ ngày.