icon-search
header_header_account_imgTài khoản
1-label.png
b1.gif

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN MOM CLUB: ● Bạn sẽ trở thành hội viên hợp lệ CHỈ KHI cung cấp email đã được dùng để kích hoạt tài khoản trên Tiki. ● Mỗi khách hàng/ email/ số điện thoại chỉ được đăng ký một lần. ● Tiki có toàn quyền quyết định mức độ hợp lệ của tài khoản email mà bạn cung cấp. ● Mời bạn xem thêm chính sách bảo mật thông tin của TIKI tại đây: https://tiki.vn/bao-mat-thong-tin-ca-nhan.