Home (1).png
1.png
LDP W4_LDP Top.png

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN: ● Mỗi khách hàng với 01 (một) email hoặc 1 (một) số điện thoại chỉ được đăng ký một lần. ● Mỗi người dùng sẽ được nhận coupon từ 5-7 ngày sau khi đăng kí. ● Mỗi người dùng chỉ được nhận duy nhất 1 coupon và chỉ được sử dụng 1 lần. ● Số lượng Coupon có hạn; dành riêng cho email hợp lệ đăng ký sớm nhất. ● Tiki có toàn quyền quyết định về sự hợp lệ đăng ký của khách hàng. ● Mời bạn xem thêm chính sách bảo mật thông tin của TIKI tại đây: https://tiki.vn/bao-mat-thong-tin-ca-nhan.