icon-search
header_header_account_imgTài khoản

Bước 1: Vào trang Săn thưởng trên Tiki app > Chọn mục "Thợ săn Thưởng". Thực hiện Nhiệm vụ hôm nay

Bước 2: Bạn sẽ nhận được 1 Thẻ cào sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cào thẻ để nhận 1 phần quà bất ngờ. (Lưu ý: Thẻ chưa cào sẽ bị huỷ lúc 0h ngày hôm sau)

Bước 2: Bạn sẽ nhận được 1 Thẻ cào sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Cào thẻ để nhận 1 phần quà bất ngờ. (Lưu ý: Thẻ chưa cào sẽ bị huỷ lúc 0h ngày hôm sau)

Bước 3: Quay lại vào ngày hôm sau để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Sau 5 ngày liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được 1 trong những Giải thưởng lớn được hiện ở mục cơ cấu giải thưởng.