LPTop.png
4.png

ĐƠN HÀNG DỰ KIẾN GIAO TRONG NGÀY TÙY THEO ĐỊA CHỈ THỰC TẾ CHỈ GIAO HÀNG TRONG PHẠM VI BÁN KÍNH 10KM TỪ VỊ TRÍ CỦA SIÊU THỊ. VỚI CÁC ĐƠN HÀNG NẰM NGOÀI KHU VỰC NÀY, SIÊU THỊ XIN ĐƯỢC PHÉP HỦY ĐƠN. MONG QUÝ KHÁCH THÔNG CẢM.

placeholder-image

  • TP. Hồ Chí Minh
  • Hà Nội