icon-search
header_header_account_imgTài khoản
LDP-01.png
LDP-02.png

- Từ ngày 05/02 đến hết ngày 21/02/2021

- Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng đặt vé xem phim bằng Website/App Tiki hoặc App TicketBox.

- Giảm 30% trên tổng giá trị của hoá đơn đặt vé; - Giá trị giảm tối đa là 90.000đ/hoá đơn; - Chỉ áp dụng cho hoá đơn có giá trị từ 50.000đ trờ lên. Lưu ý: Chương trình không áp dụng cho Voucher Lotte Cinema.

- Mỗi khách hàng được hưởng khuyến mãi cho 01 (một) lần đăt vé trong thời gian diễn ra chương trình; - Không giới hạn số lượng vé/ghế ngồi trong 01 (một) lần đặt; - Tiki/TicketBox chỉ tiếp nhận các yêu cầu phát sinh (nếu có) trong vòng 48 giờ sau khi khách hàng mua vé thành công và trước 24 giờ so với giờ suất chiếu bắt đầu; - Trong mọi trường hợp, quyết định của Tiki/TicketBox sẽ là quyết định cuối cùng.