Kích hoạt thẻ Tiki Platinum

Mã OTP

Nhấn nút bên cạnh để nhận mã xác thực. Bấm token để tạo mã xác thực hoặc đăng nhập ứng dụng Msign để lấy mã xác thực hoặc mã xác thực được gửi qua SMS

Lưu ý: Mã OTP chỉ gửi tối đa 3 lần/ngày