Kim bấm đại 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23
product-img-0product-img-1
is_authenticreturn_policy
Thương hiệu: OEM

Kim bấm đại 23/8, 23/10, 23/13, 23/15, 23/17, 23/20, 23/23

5.0
(19)
Đã bán 169
20.000

Nhóm màu

thumbnail23/10 (60 tờ)
Selected
thumbnail23/15 (130 tờ)
Selected
thumbnail23/17 (160 tờ)
Selected
thumbnail23/20 (200 tờ)
Selected
thumbnail23/23 (240 tờ)
Selected
thumbnail23/8 (40 tờ)
Selected
Thông tin vận chuyển
Sản phẩm tương tự
Sản phẩm tương tự
chat-icon
info-icon
23/8 (40 tờ)

Số Lượng

Tạm tính
20.000