Đăng Nhập / Đăng Ký
KYNA - Khóa Học Trọn Bộ Kỹ Thuật Lập, Kiểm Tra Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính
product-img-0
Chia sẻ:
social-facebooksocial-messengersocial-pinterestsocial-twittersocial-copy
social-like
Thích

KYNA - Khóa Học Trọn Bộ Kỹ Thuật Lập, Kiểm Tra Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

199.000 ₫
380.000 ₫
-0%
Ngừng kinh doanh
Xem Sản Phẩm Tương Tự

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

KYNA - Khóa Học Trọn Bộ Kỹ Thuật Lập, Kiểm Tra Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

Nội dung khóa học:

PHẦN 1: GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

 • Bài 1: Giới thiệu khóa học
 • Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

PHẦN 2: KỸ THUẬT LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Tài liệu
 • Bài 3: Kỹ thuật lập bảng cân đối tài khoản
 • Bài 4: Kỹ thuật lập bảng cân đối kế toán
 • Bài 5: Kỹ thuật lập bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Bài 6: Kỹ thuật lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Bài 7: Kỹ thuật lập thuyết minh Báo cáo tài chính

PHẦN 3: KỸ THUẬT KIỂM TRA BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Phần 3.1: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

 • Bài 8: Kiểm tra tổng quan bảng cân đối tài khoản
 • Bài 9: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 111 KHÔNG KHỚP với bảng kiểm kê quỹ tiền mặt
 • Bài 10: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 112 KHÔNG KHỚP với sao kê (sổ phụ) của ngân hàng
 • Bài 11: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 131, 331 KHÔNG KHỚP với tổng hợp công nợ phải thu, phải trả, và không khớp với BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ với khách hàng, Nhà cung cấp

 • Bài 12: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 133, 3331 KHÔNG KHỚP với tờ khai thuế GTGT.
 • Bài 13: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 152, 153, 155, 156, 157 KHÔNG KHỚP với Giá trị tồn cuối kỳ trên bảng Tổng hợp Nhập xuất tồn tương ứng với từng kho.
 • Bài 14: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 242 KHÔNG KHỚP với Giá trị còn lại trên bảng Phân bổ Công cụ dụng cụ
 • Bài 15: Kiểm tra Số dư cuối kỳ tài khoản 214 KHÔNG KHỚP với Hao mòn lũy kế trên Bảng trích khấu hao TSCĐ
 • Bài 16: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3334 KHÔNG KHỚP với Tổng số thuế phải nộp trên QTT TNDN
 • Bài 17: Kiểm tra Số phát sinh bên có TK 3335 KHÔNG KHỚP với số thuế TNCN đã khấu trừ trên tờ khai QTT TNCN.
 • Bài 18: Kiểm tra số dư Cuối kỳ các tài khoản bảo hiểm KHÔNG KHỚP thông báo kết quả đóng bảo hiểm
 • Bài 19: Kiểm tra Số phát sinh tài khoản 511 KHÔNG KHỚP với tổng doanh thu của HHDV bán ra trên tờ khai thuế GTGT

Phần 3.2: Kỹ thuật kiểm tra BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

 • Bài 20: Kiểm tra tổng quan BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 • Bài 21: Kiểm tra Chỉ tiêu 110 không khớp chỉ tiêu 70 trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phương pháp trực tiếp
 • Bài 22: Kiểm tra chỉ tiêu 421b không khớp chỉ tiêu 60 trên Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Phần 3.3: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

 • Bài 23: Kiểm tra mã số 60 không khớp chỉ tiêu mã số 421b trên bảng cân đối kế toán
 • Bài 24: Kiểm tra mã số 51 không khớp mã số 50 nhân với thuế suất thuế TNDN

Phần 3.4: Kỹ thuật kiểm tra BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 • Bài 25: Kiểm tra tổng quan BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 • Bài 26: Kiểm tra chỉ tiêu 70 không khớp chỉ tiêu 110 trên bảng cân đối kế toán
 • Bài 27: Kiểm tra chênh lệch chỉ tiêu 03 với tổng thu nhập chịu thuế trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

PHẦN 4: KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Bài 28: Khái niệm phân tích Báo cáo tài chính
 • Bài 29: Mục đích, ý nghĩa phân tích Báo cáo tài chính
 • Bài 30: Quy trình phân tích Báo cáo tài chính
 • Bài 31: Phân tích chỉ tiêu Tiền và các khoản tương đương tiền
 • Bài 32: Phân tích chỉ tiêu phải thu khách hàng
 • Bài 33: Phân tích chỉ tiêu hàng tồn kho
 • Bài 34: Phân tích chỉ tiêu TS ngắn hạn khác
 • Bài 35: Phân tích chỉ tiêu Tài sản cố định
 • Bài 36: Phân tích chỉ tiêu Nợ ngắn hạn
 • Bài 37: Phân tích chỉ tiêu Vốn chủ sở hữu
 • Bài 38: Phân tích khả năng sinh lời: Kiểm soát Doanh thu và chi phí

PHẦN 5: TỔNG KẾT

 • Bài 39: Tổng kết khóa học
 • Đánh giá khóa học
 • Khóa học liên quan

Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, .....