Laptop:

7 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

RAM: 8GB

Loại ổ cứng: SSD

VGA Card: Intel® UHD Graphics 620

Xóa tất cả