Laptop:

1 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

RAM: 8GB

Dung lượng lưu trữ: 512GB

VGA Card: NVIDIA Geforce

Hệ điều hành: Windows bản quyền

Nhà cung cấp: Vi Tính Bảo An

Xóa tất cả