Đã xem hơn 2 tuần nay, nhưng vẫn chưa có sách. Chừng nào có hàng lại vậy Tiki?

Các câu trả lời

0

Thích

Tiki

Chào bạn, hiện tại Tiki đang cố gắng liên hệ nhà cung cấp nhưng chưa có thông tin nhập hàng chính xác nên chưa thể thông báo đến bạn. Khi nào nhập hàng (nếu có) Tiki sẽ đăng tải trên website, bạn vui lòng cập nhật thông tin tại website hoặc sử dụng tính năng "Thông báo khi có hàng " giúp Tiki nhé. Cám ơn bạn.

Thích