P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số
Đọc thử
product-img-0
Đặc điểm nổi bật
blue-check
Cung cấp kiến thức sâu rộng về tiếp thị 4.0 và nguyên tắc mới (12 từ)
blue-check
Hướng dẫn xây dựng nền tảng khách hàng trung thành và có tiếng nói (12 từ)
blue-check
Giới thiệu hệ thống mới các chỉ số tiếp thị và đánh giá hoạt động (12 từ)

P.Kotler Tiếp thị 4.0 - Dịch Chuyển Từ Truyền Thống Sang Công Nghệ Số

Đã bán 12
97.750
-15%
Thông tin vận chuyển
Sản phẩm tương tự

Số Lượng

Tạm tính
97.750
So sánh 6 nhà bán khác (Giá từ 97.000 ₫)