icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header-icon-location

Giao đến:

Bạn muốn giao hàng tới đâu?
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo`

official_store

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)

5
Đã bán 57
149.000
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)

4.7
Đã bán 53
139.000
-30%
Tặng tới 3 ASA (801 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

Đã bán 3
140.000
-30%
Tặng tới 15 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Sách Quản Trị, Lãnh Đạo : 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay

5
Đã bán 1
338.000
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Phong Cách Lãnh Đạo Jonh C.Maxwell: Nhà Lãnh Đạo 360° + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hay + 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

4
Đã bán 12
767.149
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo và 17 Nguyên Tắc Vàng Trong Làm Việc Nhóm

Đã bán 1
206.360
-33%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách Nghệ Thuật Lãnh Đạo Theo Nguyên Tắc

5
Đã bán 26
111.000
-25%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo Những Nguyên Tắc Giúp Các Nhà Lãnh: 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo + 21 Phẩm Chất Vàng Của Nhà Lãnh Đạo

Đã bán 16
268.000
Tặng tới 29 ASA (7k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo Sách Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo : 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo + Tinh Hoa Lãnh Đạo

5
Đã bán 4
308.000
Tặng tới 34 ASA (8k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nghệ Thuật Lãnh Đạo

1
Đã bán 23
230.000
Tặng tới 25 ASA (6k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao trong ngày
trusted_store

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

149.000
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

Đã bán 2
151.200
Tặng tới 4 ASA (871 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Lãnh Đạo Phục Vụ

Đã bán 2
106.900
-28%
Tặng tới 3 ASA (616 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)

179.100
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

12 Quy Tắc Lãnh Đạo Từ Seal (Trách Nhiệm Tối Thượng - Thành Công Tối Đa)

5
Đã bán 353
142.000
-24%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Thuật lãnh đạo

Đã bán 8
66.330
Tặng tới 2 ASA (382 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Phát triển kỹ năng và nghệ thuật lãnh đạo

280.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách PACE Books - Lãnh đạo đích thực (Authentic Leaders) - Bill George

5
Đã bán 475
105.800
-22%
Tặng tới 3 ASA (609 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
icon-astraGiao trong ngày

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2015)

149.000
Tặng tới 4 ASA (858 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Lãnh Đạo Theo Nguyên Tắc - Pace Books

5
Đã bán 1
128.250
-5%
Tặng tới 3 ASA (739 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Sách Lãnh Đạo Hay: Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á + Phương Thức Amazon - 14 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Một Công Ty Đột Phá Bậc Nhất Thế Giới

192.960
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Sách Lãnh Đạo Hay: Phong Cách Lãnh Đạo Châu Á + Phương Thức Amazon - 14 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Một Công Ty Đột Phá Bậc Nhất Thế Giới

192.960
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị

180.000
-5%
Tặng tới 20 ASA (5k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Bộ Sách Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo)(2 Cuốn)

5
Đã bán 14
246.560
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách Giải Phóng Lãnh Đạo "Chiến lược xây dựng doanh nghiệp bài bản", sách quản trị kinh doanh, sách quản trị nhân sự, sách lãnh đạo, sách quản lý

5
Đã bán 80
500.000
Tặng tới 55 ASA (13k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Phát Triển Kỹ Năng và Nghệ Thuật Lãnh Đạo

253.000
-10%
Tặng tới 43 ASA (10k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp

5
Đã bán 45
72.000
-40%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nhà Lãnh Đạo Tương Lai

145.800
-10%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Ngôn Ngữ Của Nhà Lãnh Đạo

Đã bán 3
89.000
Tặng tới 2 ASA (513 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Lãnh Đạo Phục Vụ (Tái Bản)

4.8
Đã bán 93
128.500
-34%
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân

680.400
-10%
Tặng tới 75 ASA (17k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Nhà Lãnh Đạo Tương Lai

5
Đã bán 923
147.100
-41%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Kinh Thánh Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)

Đã bán 10
104.000
-30%
Tặng tới 3 ASA (599 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Thuật Lãnh Đạo Của Các Danh Nhân

Đã bán 1
93.960
-13%
Tặng tới 2 ASA (541 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị (Tái Bản)

170.100
-10%
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế

4.8
Đã bán 40
135.600
-28%
Tặng tới 3 ASA (781 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Thành Công - 101 Những Điều Lãnh Đạo Cần Biết(Tặng E-Book Bộ 10 Cuốn Sách Hay Về Kỹ Năng, Đời Sống, Kinh Tế Và Gia Đình - Tại App MCbooks)

Đã bán 1
38.350
-35%
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Lãnh Đạo - Quản Trị: Chiến Lược Đại Dương Xanh + 90 Ngày Đầu Tiên Làm Sếp + Lãnh Đạo, Phục Tùng Hoặc Cuốn Xéo + Động Lực Của Nhà Lãnh Đạo

487.200
-30%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách PACE Books - Lãnh đạo sự thay đổi (Change) - John P. Kotter, Vanessa Akhtar, Gaurav Gupta

Đã bán 17
120.900
Tặng tới 3 ASA (696 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bí Quyết Thiết Lập Chiến Lược Kinh Doanh Tuyệt Đỉnh - Chìa Khoá Thành Công của 30 Nhà lãnh Đạo Hàng Đầu Thế Giới

5
Đã bán 1
90.600
-43%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào