Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `Kĩ thuật xây dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 12`:

251 kết quả

Tiêu chí đang chọn:

Công ty phát hành: NXB Xây Dựng {"publisher_vn":null}

Bạn muốn giao hàng tới đâu? - NHẬP ĐỊA CHỈ
Cẩm Nang Kỹ Thuật An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng Thiết Kế, Thi Công Và Quản Lý
Cẩm Nang Kỹ Thuật An Toàn Và Vệ Sinh Lao Động Trong Xây Dựng Thiết Kế, Thi Công Và Quản Lý
(1)
135.000 ₫
Quy Hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật Khu Đất Xây Dựng Đô Thị (Ứng Phó Với Thiên Tai Và Biến Đổi Khí Hậu)
Quy Hoạch Chuẩn Bị Kỹ Thuật Khu Đất Xây Dựng Đô Thị (Ứng Phó Với Thiên Tai Và Biến Đổi Khí Hậu)
(2)
114.000 ₫
Giáo Trình Khai Thác Và Thí Nghiệm Cầu (Dành Cho Học Viên Các Trường Đại Học Và Cao Đẳng - Chuyên Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông)
Giáo Trình Khai Thác Và Thí Nghiệm Cầu (Dành Cho Học Viên Các Trường Đại Học Và Cao Đẳng - Chuyên Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông)
(1)
151.900 ₫
-7%
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng - QCVN 01: 2019/BXD
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Quy Hoạch Xây Dựng - QCVN 01: 2019/BXD
54.000 ₫
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng
127.990 ₫
-6%
Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 
Giáo Trình Dự Toán Xây Dựng Cơ Bản 
(3)
69.000 ₫
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng
127.900 ₫
-7%
QCVN 16:2017/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
QCVN 16:2017/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Sản Phẩm, Hàng Hóa Vật Liệu Xây Dựng
(4)
39.000 ₫
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình
410.990 ₫
-8%
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)(Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Sửa Chữa Và Bảo Dưỡng Công Trình Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng)(Tái Bản)
137.000 ₫
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Bản Vẽ Xây Dựng
(4)
69.000 ₫
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Sử Dụng Vật Liệu Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
136.000 ₫
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình
105.990 ₫
-5%
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Dung Sai Trong Xây Dựng Công Trình
84.000 ₫
QCXDVN 05:2008 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng, An Toàn Sinh Mạng Và Sức Khoẻ
QCXDVN 05:2008 Quy Chuẩn Xây Dựng Việt Nam Nhà Ở Và Công Trình Công Cộng, An Toàn Sinh Mạng Và Sức Khoẻ
(1)
27.000 ₫
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Khảo Sát Xây Dựng Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
112.000 ₫
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Thí Nghiệm Chuyên Ngành Xây Dựng (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
126.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
207.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Máy Và Thiết Bị Công Nghệ (Ban Hành Kèm Theo Thông Tư Số 10/2019/TT-BXD Ngày 26/12/2019 Của Bộ Xây Dựng) (Tái Bản)
119.900 ₫
-11%
Giáo Trình Thực Hành Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng
Giáo Trình Thực Hành Vẽ Kỹ Thuật Xây Dựng
(9)
53.000 ₫
QCVN 06: 2020/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
QCVN 06: 2020/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
(1)
116.000 ₫
QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
QCVN 06 : 2010/BXD Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về An Toàn Cháy Cho Nhà Và Công Trình
(1)
62.000 ₫
TCVN 9360:2012 Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Độ Lún Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Đo Cao Hình Học
TCVN 9360:2012 Quy Trình Kỹ Thuật Xác Định Độ Lún Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp Bằng Phương Pháp Đo Cao Hình Học
(1)
54.000 ₫
TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm
TCVN 9310:2012 Phòng Cháy Chữa Cháy - Từ Vựng : Phần 3 - Phát Hiện Cháy Và Báo Cháy. Phần 4 - Thiết Bị Chữa Cháy. Phần 8 - Thuật Ngữ Chuyên Dùng Cho Chữa Cháy, Cứu Nạn Và Xử Lý Vật Liệu Nguy Hiểm
50.000 ₫
Luật Xây Dựng 
Luật Xây Dựng 
(3)
68.000 ₫
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình
Định Mức Dự Toán Lắp Đặt Hệ Thống Kỹ Thuật Của Công Trình
191.990 ₫
-7%
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Màng Địa Kỹ Thuật Polyetylen Khối Lượng Riêng Lớn (HDPE)
Tiêu Chuẩn Việt Nam Về Màng Địa Kỹ Thuật Polyetylen Khối Lượng Riêng Lớn (HDPE)
43.900 ₫
-10%
Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Lập Định Mức Kỹ Thuật Xây Dựng
Hướng Dẫn Đồ Án Môn Học Lập Định Mức Kỹ Thuật Xây Dựng
(2)
57.400 ₫
-10%
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 
Lập Và Phân Tích Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 
(2)
59.000 ₫
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
Phân tích kinh tế - kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng
(5)
218.000 ₫
Excel Nâng Cao Và Các Ứng Dụng Trong Xây Dựng
Excel Nâng Cao Và Các Ứng Dụng Trong Xây Dựng
(15)
220.000 ₫
Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản)
Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản)
(13)
117.000 ₫
Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản)
Tiếng Anh Trong Xây Dựng Và Kiến Trúc (Tái Bản)
(4)
117.000 ₫
Giáo Trình Máy Xây Dựng
Giáo Trình Máy Xây Dựng
(2)
83.000 ₫
Đấu Thầu Trong Xây Dựng
Đấu Thầu Trong Xây Dựng
(2)
218.000 ₫
100 Công Trình Kiến Trúc Thế Giới Của Thế Kỷ XXI - Tầm Nhìn Mới Cho Ngành Xây Dựng Tại Việt Nam 
100 Công Trình Kiến Trúc Thế Giới Của Thế Kỷ XXI - Tầm Nhìn Mới Cho Ngành Xây Dựng Tại Việt Nam 
(2)
308.900 ₫
-11%
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2019/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings
Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nhà Chung Cư - QCVN 04: 2019/BXD National Technical Regulation On Apartment Buildings
36.000 ₫
Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu
Tiêu Chuẩn Đóng Và Ép Cọc - Cọc Khoan Nhồi Thi Công Và Nghiệm Thu
52.000 ₫
Vật Liệu Và Công Nghệ Chống Thấm Công Trình Xây Dựng 
Vật Liệu Và Công Nghệ Chống Thấm Công Trình Xây Dựng 
(5)
68.000 ₫
Máy Và Thiết Bị Sản Xuất Vật Liệu Và Cấu Kiện Xây Dựng 
Máy Và Thiết Bị Sản Xuất Vật Liệu Và Cấu Kiện Xây Dựng 
(2)
184.978 ₫
-7%
Kinh Tế Đầu Tư Xây Dựng
Kinh Tế Đầu Tư Xây Dựng
(1)
191.000 ₫
Giáo Trình Kinh Tế Xây Dựng
Giáo Trình Kinh Tế Xây Dựng
85.000 ₫
Định Giá Sản Phẩm Xây Dựng
Định Giá Sản Phẩm Xây Dựng
(2)
70.000 ₫
Giáo Trình Kinh Tế Xây Dựng
Giáo Trình Kinh Tế Xây Dựng
(3)
200.000 ₫
Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
Bảo Trì Công Trình Xây Dựng
(1)
87.900 ₫
-11%
TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình
TCVN 9362:2012 Tiêu Chuẩn Thiết Kế Nền Nhà Và Công Trình
(1)
70.000 ₫
Tài Chính Doanh Nghiệp Xây Dựng
Tài Chính Doanh Nghiệp Xây Dựng
(1)
138.000 ₫
Tải Trọng Và Tác Động Của Gió Lên Công Trình Xây Dựng
Tải Trọng Và Tác Động Của Gió Lên Công Trình Xây Dựng
(2)
85.990 ₫
-4%