Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `bình luận khoa học bộ luật hình sự 2015`

Bình luận khoa học bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi Bổ sung 2017) - Phần tội phạm

4.8
Đã bán 174
328.000
-18%
Tặng tới 36 ASA (13k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Bình luận khoa học Những điểm mới của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

4.7
Đã bán 34
150.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung 2017)

4.8
Đã bán 67
308.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

4.8
Đã bán 22
319.000
Tặng tới 35 ASA (12k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Sửa đổi, Bổ sung Năm 2021)

5
Đã bán 46
360.000
-10%
Tặng tới 39 ASA (14k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.8
Đã bán 133
326.360
-18%
Tặng tới 35 ASA (12k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2015

4.6
Đã bán 222
378.000
Tặng tới 41 ASA (15k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 (phần chung)

5
Đã bán 12
197.000
Tặng tới 21 ASA (7k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.7
Đã bán 10
360.000
-10%
Tặng tới 39 ASA (14k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần các tội phạm) - Quyển 1

Đã bán 12
212.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Combo 3 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1 + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 2

4.8
Đã bán 113
750.000
-25%
Tặng tới 82 ASA (30k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017 (Phần Chung) + (Phần Các Tội Phạm) - Quyển 1

5
Đã bán 18
480.000
-20%
Tặng tới 52 ASA (19k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 - Phần Các Tội Phạm (Chương XV)

Đã bán 2
192.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học bộ luật dân sự

5
Đã bán 161
276.000
-21%
Tặng tới 30 ASA (10k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 - Phần các tội phạm

4.5
Đã bán 4
324.000
-35%
Tặng tới 35 ASA (12k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017) Quyển 2 - Phần Các Tội Phạm

5
Đã bán 5
267.000
Tặng tới 29 ASA (10k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

230.000
-12%
Tặng tới 25 ASA (9k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

4.8
Đã bán 386
134.000
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo bộ sách bình luận Bộ luật hình sự 2015 của tác giả Đinh Văn Quế (Bộ 8 cuốn)

1.540.000
-30%
Tặng tới 38 ASA (13k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

3
Đã bán 136
250.000
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Bình luận Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (Bộ 9 cuốn của tác giả Đinh Văn Quế)

2.125.000
-15%
Tặng tới 233 ASA (85k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

4.8
Đã bán 8
552.000
Tặng tới 60 ASA (21k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận Khoa học Bộ luật tố tụng hình sự 2015

5
Đã bán 6
285.000
-37%
Tặng tới 31 ASA (11k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

4.1
Đã bán 86
220.000
Tặng tới 42 ASA (15k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Luật Tố Tụng Hành Chính 2015

4.3
Đã bán 14
250.000
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Phần Tội Phạm Bộ Luật Hình Sự 2015 sđ 2017 - Luật Gia Nguyễn Ngọc Điệp

4.8
Đã bán 31
280.000
Tặng tới 30 ASA (10k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Combo 4 cuốn sách Bình luận Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 của Đinh Văn Quế

943.000
-18%
Tặng tới 103 ASA (37k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

5
Đã bán 11
286.000
-18%
Tặng tới 31 ASA (11k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học - Phần Các Tội Phạm - Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017

5
Đã bán 1
756.860
-18%
Tặng tới 83 ASA (30k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 2
289.000
-17%
Tặng tới 31 ASA (11k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận Bộ luật hình sự năm 2015- Phần thứ hai các tội phạm (chương XVIII- mục 2)

Đã bán 2
240.000
-20%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017)

5
Đã bán 3
401.000
Tặng tới 44 ASA (16k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017) và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

5
Đã bán 2
475.000
-24%
Tặng tới 52 ASA (19k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 17
318.000
-25%
Tặng tới 34 ASA (12k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Combo Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 Và Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành

Đã bán 1
871.000
-25%
Tặng tới 95 ASA (34k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 (Bìa Mềm) + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Sửa Đổi Bổ Sung 2017 - Bìa Cứng)

5
Đã bán 11
739.000
-19%
Tặng tới 81 ASA (29k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Luật Bồi Thường Thiệt Hại Ngoài Hợp Đồng Việt Nam Tập 2 - Bản Án và Bình Luận Bản Án

4.2
Đã bán 324
108.000
Tặng tới 2 ASA (732 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 59
128.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.9% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bộ Luật Hình Sự Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

5
Đã bán 17
256.000
Tặng tới 49 ASA (17k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2017 – Phần Chung

4.7
Đã bán 8
250.000
Tặng tới 27 ASA (9k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào