Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Kết quả tìm kiếm cho `bộ luật tố tụng dân sự`

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019, 2020) - Tái bản năm 2022

4.3
Đã bán 123
152.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021)

5
Đã bán 108
114.000
Tặng tới 3 ASA (919 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019) - Tái bản năm 2020

5
Đã bán 85
151.000
Tặng tới 17 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa Đổi Bổ Sung Năm 2019, 2020)

5
Đã bán 47
151.000
Tặng tới 17 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách - Combo 2 cuốn Bộ luật tố tụng dân sự + Bộ luật tố tụng hình sự

4.5
Đã bán 36
126.000
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

5
Đã bán 64
52.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự 2015 + Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015

4.8
Đã bán 11
552.000
Tặng tới 61 ASA (20k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 95
133.000
Tặng tới 15 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

CHỈ DẪN, TRA CỨU ÁP DỤNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ NĂM 2015

5
Đã bán 21
250.000
Tặng tới 28 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Sách Bộ luật Tố tụng Hình Sự Hiện Hành - Tái Bản Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 202
127.000
Tặng tới 14 ASA (5k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng Dân sự 2015

5
Đã bán 16
286.000
-18%
Tặng tới 31 ASA (10k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành) - (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

5
Đã bán 459
49.500
Tặng tới 1 ASA (399 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015 Được Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2021

5
Đã bán 42
74.000
Tặng tới 2 ASA (597 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01/01/2017)

4.8
Đã bán 59
55.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

4.3
Đã bán 37
62.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, Luật Trọng Tài Thương Mại Và Thực Tiễn Xét Xử

4.6
Đã bán 18
235.000
-23%
Tặng tới 26 ASA (8k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Tố Tụng Hành Chính

5
Đã bán 3
45.000
Tặng tới 1 ASA (363 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiểm Sát Viên, Luật Sư (Trong lĩnh vực dân sự và tố tụng dân sự)

4.8
Đã bán 29
281.000
-3%
Tặng tới 31 ASA (10k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Luật Dân Sự (Hiện Hành)

5
Đã bán 348
88.000
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015

5
Đã bán 31
340.000
-24%
Tặng tới 58 ASA (19k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.8
Đã bán 137
340.000
-15%
Tặng tới 37 ASA (12k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao ngày mai

SÁCH TÌNH HUỐNG LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ (Bình Luận Bản Án)

5
Đã bán 12
123.000
Tặng tới 3 ASA (992 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Pháp Luật Áp Dụng Đối Với Quan Hệ Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 12
54.000
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Phương Pháp Nghiên Cứu Hồ Sơ Vụ Án Dân Sự Và Áp Dụng Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự 2015 Với Các Văn Bản Hướng Dẫn Mới Nhất

Đã bán 7
177.000
Tặng tới 30 ASA (10k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

So Sánh Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2004 (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2011) Với Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 3
167.100
-16%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2021 (NXB Công an nhân dân)

5
Đã bán 6
90.000
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Combo Bộ Luật Dân Sự Hiện Hành Và Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Dân Sự Năm 2015

5
Đã bán 18
334.000
-21%
Tặng tới 37 ASA (12k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Tố Tụng Dân Sự - Quyển I: Những Vấn Đề Lý Luận Chung

5
Đã bán 28
130.000
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam

Đã bán 1
108.000
-10%
Tặng tới 12 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giải đáp vướng mắc trong xét xử về Dân sự, Hình sự, Tố tụng dân sự Hành chính, Kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2016 - 2021 và các Án lệ được công bố năm 2020 - 2021

4.6
Đã bán 23
260.000
-28%
Tặng tới 29 ASA (9k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bình Luận Khoa Học Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Năm 2015

4.7
Đã bán 11
398.000
Tặng tới 44 ASA (14k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất

5
Đã bán 8
203.000
Tặng tới 35 ASA (11k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Thủ Tục Giải Quyết Các Vụ Việc Dân Sự Có Yếu Tố Nước Ngoài Theo Quy Định Của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Hiện Hành (Năm 2015) - Xuất Bản Năm 2020

5
Đã bán 27
61.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cẩm Nang Nghiệp Vụ Dành Cho Thẩm Phán, Kiếm Sát Viên, Luật Sư (Trong Lĩnh Vực Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự)

5
Đã bán 26
281.300
-3%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Cở Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015

1
Đã bán 4
67.500
Tặng tới 2 ASA (544 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Luật Tố Tụng Hành Chính (Hiện Hành, Sửa Đổi, Bỗ Sung 2019)

5
Đã bán 13
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Combo 2 cuốn Bộ luật Hình sự năm 2015 sđ,bs 2017 + Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 sđ,bs 2021

5
Đã bán 12
190.000
Tặng tới 21 ASA (7k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Bộ Hướng dẫn môn học luật dân sự tập 1 và 2

4.8
Đã bán 22
172.000
Tặng tới 19 ASA (6k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Bình Luận Các Tội Phạm Có Bị Hại Là Người Dưới 18 Tuổi Trong Bộ Luật Hình Sự Năm 2015 Và Sự Tham Gia Tố Tụng Hình Sự Của Họ

4
Đã bán 10
248.000
Tặng tới 42 ASA (14k ₫)
≈ 5.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Luật Thuế ( Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Luật Thuế Giá Trị Gia Tăng, Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt, Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành)

5
Đã bán 159
46.000
Tặng tới 5 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào