Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Cây Thủy Tùng - Cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.6
Đã bán 172
39.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Vạn Lộc - Cây Hồng Phát Lộc - cây cảnh để bàn

3.3
Đã bán 38
69.000
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Hoa Giấy Ngũ Sắc (Chuẩn đẹp 100%) - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3.6
Đã bán 124
19.000
-50%
Tặng tới 2 ASA (752 ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Cau Tiểu Trâm - cây cảnh để bàn

4.6
Đã bán 83
33.000
-50%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Lưỡi Hổ Viền Vàng - cây cảnh để bàn làm việc

3.4
Đã bán 31
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây lựu kiểng - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.6
Đã bán 64
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Trầu Bà Hồng - Cây cảnh mini để bàn + Tặng phân bón cho cây

4.2
Đã bán 248
39.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Kim Tiền - Kim Phát Tài - cây cảnh để bàn - Mang May Mắn Tài Lộc

4.3
Đã bán 114
49.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây hạnh phúc bonsai cao 25-30cm - cây cảnh để bàn

4.5
Đã bán 54
95.000
-50%
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây đa búp cẩm thạch - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3.3
Đã bán 24
65.000
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Hoa Giấy Đỏ Lửa - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3.6
Đã bán 23
39.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cỏ Đồng Tiền ( Rau má Nhật ) - Cây cảnh để bàn

4.8
Đã bán 58
18.000
-50%
Tặng tới 1 ASA (376 ₫)
≈ 2.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Phú Quý để bàn

4.5
Đã bán 34
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Hoa Hồng Nhung - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4
Đã bán 27
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây trầu bà đế vương vàng - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.7
Đã bán 51
55.000
-50%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Tắc Cẩm Thạch - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.7
Đã bán 37
55.000
-50%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Kim Thanh Mai - cây cảnh bonsai để bàn

5
Đã bán 40
39.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hồng đổi màu ( Hồng 3 màu ) - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3
Đã bán 29
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Ngũ Gia Bì - Cây Đuổi Muỗi - cây cảnh để bàn

3
Đã bán 8
46.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Cánh Bướm - Cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

Đã bán 9
65.000
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây lan ý - cây cảnh để bàn làm việc + Tặng phân bón cho cây mau lớn

3.1
Đã bán 27
37.500
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Hồng Bạch Trà - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.3
Đã bán 16
49.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Trầu Bà Nhung - cây cảnh để bàn + Tặng phân bón cho cây mau lớn

4.5
Đã bán 65
35.000
-50%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.2% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Hồng 2 Da Sa Đéc - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.3
Đã bán 12
39.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây lan chu đỉnh vàng ( địa lan hoa vàng ) - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3.8
Đã bán 10
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Bướm Xuân - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.5
Đã bán 33
75.000
-50%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 4.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây bạch tuyết mai bonsai để bàn

4.5
Đã bán 8
96.000
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Ngọc Ngân Thủy Sinh - cây cảnh phong thủy để bàn

4.1
Đã bán 29
58.000
-50%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Lữ Phụng Tiên - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

5
Đã bán 26
32.500
-50%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây trúc nhật vàng - Cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

5
Đã bán 27
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây đuôi công táo - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.8
Đã bán 16
65.000
-50%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây trầu bà cẩm thạch - trầu bà ngọc thủy - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3.8
Đã bán 15
48.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Ngũ Gia Bì Cẩm Thạch - Cây đuổi muỗi - cây cảnh để bàn + Tặng phân bón cho cây

5
Đã bán 36
29.000
-50%
Tặng tới 3 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Mẫu đơn ngũ sắc - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

4.5
Đã bán 85
15.000
-50%
Tặng tới 1 ASA (376 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây phát lộc nước để bàn

5
Đã bán 13
45.000
-50%
Tặng tới 8 ASA (3k ₫)
≈ 6.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây kim quýt thái bonsai - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

5
Đã bán 10
48.000
-50%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Đuôi Công - cây cảnh để bàn + Tặng phân bón cho cây

4.5
Đã bán 17
55.000
-50%
Tặng tới 6 ASA (2k ₫)
≈ 4.1% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Cây Sống Đời - Cây cảnh mini để bàn + Tặng phân bón cho cây mau lớn

4
Đã bán 6
39.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Trầu Bà Đế Vương Xanh - cây cảnh để bàn + tặng phân bón cho cây

3.5
Đã bán 23
45.000
-50%
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Cây hạnh phúc để bàn mini Giảm Giá Sốc

1
Đã bán 6
145.000
Tặng tới 27 ASA (10k ₫)
≈ 7.0% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào