Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `chiến lược đại dương xanh`

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng)

Đã bán 172
209.500 ₫
Blue Ocean Strategy - Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng) (Tái Bản)

Blue Ocean Strategy - Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng) (Tái Bản)

Đã bán 103
145.600 ₫
-39%
Chiến Lược Đại Dương Xanh ( tặng kèm bookmark Tuyệt Đẹp )

Chiến Lược Đại Dương Xanh ( tặng kèm bookmark Tuyệt Đẹp )

Đã bán 139
179.250 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017)

Đã bán 71
179.250 ₫
Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh Và Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh Và Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh

328.250 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2020)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2020)

167.300 ₫
-30%
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh ( Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp

Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh ( Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp

Đã bán 25
350.400 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)

Đã bán 27
179.250 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tặng Kèm Tickbook)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tặng Kèm Tickbook)

Đã bán 17
179.250 ₫
Combo Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh + Chiến Lược Đại Dương Xanh ( Bìa Cứng ) ( tái bản 2021 )

Combo Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh + Chiến Lược Đại Dương Xanh ( Bìa Cứng ) ( tái bản 2021 )

Đã bán 9
350.400 ₫
Combo Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017)(2 Cuốn)

Combo Những Đòn Tâm Lý Trong Bán Hàng + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017)(2 Cuốn)

Đã bán 1
245.700 ₫
-35%
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tặng Cây Viết Galaxy)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tặng Cây Viết Galaxy)

Đã bán 18
179.250 ₫
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh (Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh) Quà Tặng: Cây Viết Galaxy

Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh (Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh) Quà Tặng: Cây Viết Galaxy

Đã bán 4
350.400 ₫
Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh (Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh) (Tặng Tickbook đặc biệt)

Combo Chiến Lược Kinh Doanh Đại Dương Xanh (Chiến Lược Đại Dương Xanh + Cuộc Dịch Chuyển Đại Dương Xanh) (Tặng Tickbook đặc biệt)

Đã bán 9
350.400 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh ( Tặng Boookmark Sáng Tạo )

Chiến Lược Đại Dương Xanh ( Tặng Boookmark Sáng Tạo )

Đã bán 12
179.250 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tặng Kèm Bookmark Tiki)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tặng Kèm Bookmark Tiki)

Đã bán 6
179.250 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh (Quà Tặng TickBook Sinh Động)

Chiến Lược Đại Dương Xanh (Quà Tặng TickBook Sinh Động)

Đã bán 7
179.250 ₫
Combo Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) (2 Cuốn)

Combo Tỷ Phú Bán Giày (Tái Bản 2018) + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) (2 Cuốn)

Đã bán 3
278.600 ₫
Combo  Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) +  Tuần Làm Việc 4 Giờ (Tái Bản)

Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) + Tuần Làm Việc 4 Giờ (Tái Bản)

Đã bán 27
311.502 ₫
Cuốn Sách Thú Vị Về Tài Chính Giúp Bạn Tạo Ra Khoảng Trống Thị Trường Và Vô Hiệu Hóa Cạnh Tranh: Chiến Lược Đại Dương Xanh; Tặng Sổ Tay (Khổ A6 Dày 200 Trang)

Cuốn Sách Thú Vị Về Tài Chính Giúp Bạn Tạo Ra Khoảng Trống Thị Trường Và Vô Hiệu Hóa Cạnh Tranh: Chiến Lược Đại Dương Xanh; Tặng Sổ Tay (Khổ A6 Dày 200 Trang)

Đã bán 8
179.250 ₫
Combo: Không Đánh Mà Thắng - Chiến Lược Cạnh Tranh Lấy Nhỏ Thắng Lớn + Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ (Bộ 2 Cuốn)

Combo: Không Đánh Mà Thắng - Chiến Lược Cạnh Tranh Lấy Nhỏ Thắng Lớn + Kinh Nghiệm Thành Công Của Ông Chủ Nhỏ (Bộ 2 Cuốn)

Đã bán 57
151.900 ₫
-30%
Combo 2 cuốn :  Chiến Lược Đại Dương Xanh + Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Combo 2 cuốn : Chiến Lược Đại Dương Xanh + Từ Tốt Đến Vĩ Đại

Đã bán 2
365.500 ₫
Chiến Lược Đại Dương Xanh ( tặng kèm bookmark PĐ)

Chiến Lược Đại Dương Xanh ( tặng kèm bookmark PĐ)

Đã bán 6
179.250 ₫
Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) + 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán(2 Cuốn)

Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) + 24 Bài Học Sống Còn Để Đầu Tư Thành Công Trên Thị Trường Chứng Khoán(2 Cuốn)

Đã bán 1
286.400 ₫
Combo2 cuốn sách kinh tế lãnh đạo: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng)

Combo2 cuốn sách kinh tế lãnh đạo: Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Bìa Cứng)

Đã bán 2
315.500 ₫
Lincoln Bàn Về Lãnh Đạo - Các Chiến Lược Điều Hành Trong Thời Kỳ Gian Khó
GIAO SIÊU TỐC 2H

Lincoln Bàn Về Lãnh Đạo - Các Chiến Lược Điều Hành Trong Thời Kỳ Gian Khó

Đã bán 379
84.500 ₫
-35%
Sách Luận Về Đại Chiến Lược

Sách Luận Về Đại Chiến Lược

207.200 ₫
-20%
Vượt Trên Sự Vĩ Đại - 9 Chiến Lược Phát Triển Cho Doanh Nghiệp Trong Kỉ Nguyên Biến Động Và Đổi Mới
GIAO SIÊU TỐC 2H

Vượt Trên Sự Vĩ Đại - 9 Chiến Lược Phát Triển Cho Doanh Nghiệp Trong Kỉ Nguyên Biến Động Và Đổi Mới

Đã bán 12
120.900 ₫
-38%
Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản

Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp Tái Bản

Đã bán 19
334.880 ₫
-9%
Combo Phân Tích Chứng Khoán + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) (2 Cuốn)

Combo Phân Tích Chứng Khoán + Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) (2 Cuốn)

Đã bán 1
590.400 ₫
Power Pricing - Chiến Lược Định Giá Đột Phá Thị Trường

Power Pricing - Chiến Lược Định Giá Đột Phá Thị Trường

Đã bán 6
133.330 ₫
-33%
Combo 2 Cuốn: Từ Tốt Đến Vĩ Đại + Chiến Lược Đại Dương Xanh ( Bộ Sách Marketing Kinh Doanh / Vận Hành Và Phát Triển Doanh Nghiệp Bền Vững Trường Tồn)

Combo 2 Cuốn: Từ Tốt Đến Vĩ Đại + Chiến Lược Đại Dương Xanh ( Bộ Sách Marketing Kinh Doanh / Vận Hành Và Phát Triển Doanh Nghiệp Bền Vững Trường Tồn)

Đã bán 7
339.500 ₫
HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)

HBR ON - Marketing Chiến Lược (Harvard Business Review On Stratery)

Đã bán 2
161.486 ₫
-19%
Combo Sách Chiến Lược Đại Dương Xanh và Search Inside Yourself - Tạo Ra Lợi Nhuận Vượt Qua Đại Dương Và Thay Đổi Thế Giới

Combo Sách Chiến Lược Đại Dương Xanh và Search Inside Yourself - Tạo Ra Lợi Nhuận Vượt Qua Đại Dương Và Thay Đổi Thế Giới

Đã bán 18
310.502 ₫
OKR - Từ Chiến Lược Mục Tiêu Đến Kết Quả Then Chốt
GIAO SIÊU TỐC 2H

OKR - Từ Chiến Lược Mục Tiêu Đến Kết Quả Then Chốt

Đã bán 58
79.980 ₫
-38%
Quản trị chiến lược ( Strategic Management)

Quản trị chiến lược ( Strategic Management)

Đã bán 6
399.200 ₫
Ứng Dụng Chiến Lược Quân Sự Trong Kinh Doanh
GIAO SIÊU TỐC 2H

Ứng Dụng Chiến Lược Quân Sự Trong Kinh Doanh

Đã bán 181
61.500 ₫
-31%
Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán

Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán

Đã bán 17
109.850 ₫
-35%
Quản Trị Chiến Lược

Quản Trị Chiến Lược

Đã bán 4
82.000 ₫
Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán (Tái Bản 2018)

Chiến Lược Đầu Tư Chứng Khoán (Tái Bản 2018)

Đã bán 37
126.750 ₫
33 Chiến Lược Của Chiến Tranh

33 Chiến Lược Của Chiến Tranh

Đã bán 18
190.350 ₫
Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) + 7 Chiến Lược Thịnh Vượng Và Hạnh Phúc (Tái Bản)

Combo Chiến Lược Đại Dương Xanh (Tái Bản 2017) + 7 Chiến Lược Thịnh Vượng Và Hạnh Phúc (Tái Bản)

291.500 ₫
Chiến Lược LANCHESTER: Cạnh tranh bằng khoa học thị phần

Chiến Lược LANCHESTER: Cạnh tranh bằng khoa học thị phần

Đã bán 55
135.000 ₫
-10%
Quản Trị Công Ty Thực Chiến - Bản Án Và Bình Luận

Quản Trị Công Ty Thực Chiến - Bản Án Và Bình Luận

Đã bán 16
112.000 ₫
-10%
Trò Chơi Vô Cực - Chiến Lược Dẫn Đầu Trong Thời Đại Khách Hàng Thông Minh

Trò Chơi Vô Cực - Chiến Lược Dẫn Đầu Trong Thời Đại Khách Hàng Thông Minh

Đã bán 2
94.000 ₫
-41%
Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp

Quản Trị Chiến Lược - Khải Luận & Các Tình Huống Trong Doanh Nghiệp

Đã bán 442
349.000 ₫
-5%
Chiến Lược Và Kế Hoạch Của Giám Đốc Mới

Chiến Lược Và Kế Hoạch Của Giám Đốc Mới

Đã bán 9
37.000 ₫
HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)

HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)

190.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào