icon-search
header_header_account_imgTài khoản
header-icon-location

Giao đến:

Bạn muốn giao hàng tới đâu?
tiki

Giáo trình chuẩn hsk 1 giá tốt, giảm giá đến 40% - Tháng 3, 2023 | Mua Ngay | Tiki

Kết quả tìm kiếm cho `giáo trình chuẩn hsk 1`

trusted_store

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Học (Kèm 1 MP3) và Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Tập (Kèm 1 MP3) ( Tặng Kèm Viết )

5
Đã bán 3051
261.000
-27%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Học (Kèm file MP3)

4.8
Đã bán 5000+
152.000
-23%
Tặng tới 4 ASA (791 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Học (Tập 1)

4.8
Đã bán 2179
214.000
-23%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Tập (Kèm file MP3)

5
Đã bán 179
126.400
-20%
Tặng tới 3 ASA (658 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Tập (Tập 1)

4.7
Đã bán 1239
148.000
-21%
Tặng tới 4 ASA (771 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Bài Học (Kèm 1 MP3) và Giáo Trình HSK 2 - Sách Bài Tập (Kèm MP3) ( Tặng Kèm Viết )

5
Đã bán 1572
308.800
-20%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 1 Bài Học (Kèm file MP3)

4.7
Đã bán 881
238.000
-20%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Sách Bài Tập (2021)

4.8
Đã bán 58
122.600
-22%
Tặng tới 3 ASA (638 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 1 Bài Tập (Kèm file MP3)

4.7
Đã bán 494
156.000
-21%
Tặng tới 4 ASA (812 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 (Tái Bản 2022)

5
Đã bán 18
132.660
-33%
Tặng tới 3 ASA (691 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học (Tập 1)

5
Đã bán 2795
162.000
-29%
Tặng tới 4 ASA (844 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo trình chuẩn HSK 5 - Tập 1 Bài Học

5
Đã bán 21
214.000
-23%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập (Tập 1)

4.8
Đã bán 1745
116.000
-22%
Tặng tới 3 ASA (604 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Học và Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Tập ( Tặng Kèm Viết )

4.8
Đã bán 465
745.600
-20%
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Học Tập 2 (Quét Mã QR Để Nghe File Mp3) (Tái Bản 2020)

5
Đã bán 16
206.300
-23%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 - Tập 1 Bài Học (Quét Mã QR Để Nghe File MP3)(Tái Bản)

4.6
Đã bán 242
167.000
-27%
Tặng tới 4 ASA (870 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 6 Bài Học và Bài Tập ( Trọn Bộ Tập 1-Tập 2) ( Tặng Kèm Viết)

5
Đã bán 232
793.600
-20%
Tặng tới 20 ASA (4k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 6 - Tập 1

5
Đã bán 1
268.200
-10%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học và Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập ( Tặng Kèm Viết )

5
Đã bán 667
592.000
-23%
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Học (Tập 2)

5
Đã bán 39
214.400
-20%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Combo Giáo Trình HSK 3 - Sách Bài Học (Kèm MP3) và Giáo Trình HSK 3 - Sách Bài Tập (Kèm MP3) ( Tặng Kèm Sổ Tay)

5
Đã bán 1107
380.800
-20%
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 2 Bài Học (Kèm file MP3)

4.7
Đã bán 561
235.000
-21%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Sách Bài Tập (Quét Mã QR Để Nghe File MP3)(Tái Bản)

4.7
Đã bán 225
144.000
-23%
Tặng tới 4 ASA (750 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 6 - Tập 1 Bài Học

5
Đã bán 10
158.000
-47%
Tặng tới 4 ASA (823 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 3 Bài Học (Kèm file MP3) - Tái Bản

4.8
Đã bán 1784
221.000
-23%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Học Tiếng Trung- Giáo Trình Chuẩn HSK 6 - Tập 1 Bài Học ( Tặng Sổ Tay Xương Rồng )

Đã bán 1
238.400
-20%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 2 (Tái Bản)

3.8
Đã bán 53
152.460
-23%
Tặng tới 4 ASA (794 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 2 cuốn Giáo Trình Hán Ngữ (Sách học Tiếng Trung dành cho người Việt): Giáo Trình Hán Ngữ Tập 1 + Giáo Trình Hán Ngữ Tập 2 (Học bằng App McBooks) - Tặng kèm bookmark GreenLife

5
Đã bán 1872
170.800
-30%
Tặng tới 4 ASA (889 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình HSK 3 - Sách Bài Tập (Kèm MP3)

5
Đã bán 1711
144.000
-23%
Tặng tới 4 ASA (750 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn YCT 1 (Kèm file MP3)

4.8
Đã bán 1856
106.000
-46%
Tặng tới 3 ASA (552 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình HSK 2 - Sách Bài Tập (Kèm MP3)

4.8
Đã bán 1410
142.000
-24%
Tặng tới 4 ASA (739 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Tập (Tập 2)

4.8
Đã bán 746
158.000
-20%
Tặng tới 4 ASA (823 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Combo Giáo Trình Hán ngữ 1 + 2 và Giáo Trình Hán ngữ 3 + 4 - Phiên Bản Mới - Sách Tự Học HSK 4 - Phạm Dương Châu (kèm Audio)

4.8
Đã bán 193
399.000
Tặng tới 10 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Giáo trình chuẩn HSK 4 - Tập 1

200.640
-12%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 3

Đã bán 4
250.560
-13%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 Bài Học (Quét Mã QR Để Nghe File Mp3)

Đã bán 3
158.000
-20%
Tặng tới 4 ASA (823 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Sách Giáo Trình Hán Ngữ 3 + 4 - Phiên Bản Mới - Tương Đương HSK 4 - Phạm Dương Châu - (Kèm Audio Chuẩn Giọng Bản Xứ)

4.7
Đã bán 79
209.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo trọn bộ giáo trình hán ngữ 6 quyển phiên bản bài khoá có thuyết minh tiếng việt (ngữ pháp có hổ trợ dịch tiếng Việt) +5000 từ vựng thông dụng nhất theo khung HSK1 đến HSK6

5
Đã bán 58
299.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Giáo Trình Hán Ngữ 1 - Tập 1 - Quyển Thượng (Phiên Bản Mới)

4.6
Đã bán 168
81.200
-30%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 4.4% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chuẩn HSK 3 - Sách Bài Tập

5
Đã bán 15
120.320
-36%
Tặng tới 3 ASA (627 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào