tiki

Kết quả tìm kiếm cho `giáo trình luật`

official_store

Giáo Trình NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LUẬT DÂN SỰ

4.7
Đã bán 113
77.000
Tặng tới 2 ASA (436 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT THUẾ (Tái bản có bổ sung)

4.7
Đã bán 67
86.000
Tặng tới 2 ASA (487 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hiếp Pháp Việt Nam

5
Đã bán 55
140.400
Tặng tới 4 ASA (795 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 48
122.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình PHÁP LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

4.5
Đã bán 23
71.000
Tặng tới 2 ASA (402 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật Việt Nam

5
Đã bán 43
186.000
Tặng tới 20 ASA (5k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam (Dùng Trong Các Trường Đại Học Chuyên Ngành Luật, An Ninh)

4.5
Đã bán 27
36.960
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM (Tái bản, có sửa chữa và bổ sung)

4.7
Đã bán 54
116.000
Tặng tới 3 ASA (657 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Đại Cương Về Nhà Nước Và Pháp Luật

5
Đã bán 28
138.000
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội

5
Đã bán 8
37.840
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT

5
Đã bán 34
91.000
Tặng tới 2 ASA (515 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Giáo Trình LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - PHẦN 1 + PHẦN 2

5
Đã bán 36
166.000
Tặng tới 4 ASA (940 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 105
142.000
-21%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Lý Luận Nhà Nước Và Pháp Luật

5
Đã bán 19
156.000
-4%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo Trình Luật Hình Sự Việt Nam - Phần Chung

4.7
Đã bán 20
178.000
-6%
Tặng tới 20 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Pháp Luật An Sinh Xã Hội

5
Đã bán 38
94.000
Tặng tới 2 ASA (532 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Khối Kinh Tế)

5
Đã bán 34
50.400
-10%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hành Chính Việt Nam

4.5
Đã bán 4
36.960
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI (Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)

4.5
Đã bán 42
108.000
Tặng tới 3 ASA (612 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Pháp Luật Về Thị Trường Chứng Khoán

5
Đã bán 21
150.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ GIỚI

4.3
Đã bán 17
117.000
Tặng tới 3 ASA (663 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo Giáo Trình LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM (PHẦN CÁC TỘI PHẠM - QUYỂN 1 + QUYỂN 2) (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung)

4.3
Đã bán 43
154.000
Tặng tới 4 ASA (872 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị)

4.8
Đã bán 121
78.120
Tặng tới 2 ASA (442 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Nhập Môn Luật Học

5
Đã bán 60
109.000
Tặng tới 3 ASA (617 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Quốc Tế

4.7
Đã bán 25
160.000
Tặng tới 4 ASA (906 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Ngân Hàng (Dùng trong các trươngf đại học chuyên ngành luật, an ninh, công an)

5
Đã bán 11
31.680
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Thương Mại Tập 2

30.000
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

4.8
Đã bán 179
112.500
Tặng tới 3 ASA (637 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật An Sinh Xã Hội

Đã bán 5
43.000
Tặng tới 1 ASA (244 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Luật Tài Chính Công (Học viện Ngân hàng)

Đã bán 2
75.000
Tặng tới 2 ASA (425 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình LUẬT TỐ TỤNG HÀNH CHÍNH VIỆT NAM (Tái bản lần 2, có sửa đổi và bổ sung)

4.6
Đã bán 22
127.000
Tặng tới 3 ASA (719 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kết Cấu Thép - Phần 1 : Cấu Kiện Cơ Bản

5
Đã bán 114
149.000
-15%
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

5
Đã bán 78
145.000
Tặng tới 4 ASA (821 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 5 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học, Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị , Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

5
Đã bán 70
344.000
Tặng tới 38 ASA (9k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Giáo trình pháp luật về quy hoạch và giải phóng mặt bằng

4
Đã bán 5
108.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Giáo trình luật sư và nghề luật sư

74.000
Tặng tới 2 ASA (419 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Pháp Luật Cạnh Tranh

5
Đã bán 9
54.560
Tặng tới 1 ASA (309 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam

4
Đã bán 22
195.000
Tặng tới 21 ASA (5k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Khoa Học Điều Tra Hình Sự (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng luật, an ninh, cảnh sát, học viện tư pháp)

4.8
Đã bán 37
49.000
Tặng tới 1 ASA (278 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

5
Đã bán 1890
57.500
Tặng tới 1 ASA (326 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào