tiki

Giải tích 1 giá tốt, giảm giá đến 40% - Tháng 3, 2023 | Mua Ngay | Tiki

official_store

Bài Tập Toán Học Cao Cấp - Tập 1 - Đại Số Và Hình Học Giải Tích

5
Đã bán 102
35.150
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bài tập giải tích vectơ

Đã bán 1
66.640
-2%
Tặng tới 2 ASA (366 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bài Tập Toán Cao Cấp - Tập 1 - Đại Số Và Hình Học Giải Tích

4.8
Đã bán 65
72.000
-10%
Tặng tới 2 ASA (395 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Toán Học Cao Cấp - Tập 1 - Đại Số Và Hình Học Giải Tích

5
Đã bán 113
55.000
Tặng tới 1 ASA (302 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giải Tích Số

5
Đã bán 8
39.000
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Giải Tích II

Đã bán 9
63.920
Tặng tới 2 ASA (351 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Toán Học Cao Cấp - Tập 2: Giải Tích

4.6
Đã bán 34
97.000
-12%
Tặng tới 2 ASA (532 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giải Tích III: Chuỗi Vô Hạn Và Phương Trình Vi Phân (Bài giảng dành cho sinh viên ngành kỹ thuật)

5
Đã bán 16
41.280
Tặng tới 1 ASA (226 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Đột phá 8+ môn Toán - tập 1: Đại số và Giải tích (phiên bản 2020)

4.6
Đã bán 392
183.000
-27%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bài Tập Toán Cao Cấp - Tập 2 - Phép Tính Giải Tích Một Biến Số

45.000
Tặng tới 1 ASA (247 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Combo Bộ Sách Toán Cao Cấp Tập 1 + Bài Tập Toán Cao Cấp Tập 1 ( Đại Số Và Hình Học Giải Tích)

5
Đã bán 9
100.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Toán Học Cao Cấp - Tập 2 - Phép Tính Giải Tích Một Biến Số

54.000
Tặng tới 1 ASA (296 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Toán Tập 5 - ĐẠI SỐ 1 - Giáo Trình và 600 Bài Tập có Lời GIải

Đã bán 2
125.000
Tặng tới 3 ASA (686 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Đại Số Tuyến Tính Và Hình Học Giải Tích

Đã bán 2
47.000
Tặng tới 1 ASA (258 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Giải Mã Siêu Trí Nhớ

4.8
Đã bán 5000+
139.000
Tặng tới 3 ASA (762 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bài Tập Toán Cao Cấp - Tập 3 - Phép Tính Giải Tích Nhiều Biến Số

5
Đã bán 74
47.500
Tặng tới 1 ASA (261 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bài giảng giải tích I

5
Đã bán 55
32.640
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình PHÁP LUẬT VỀ CẠNH TRANH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI (Tái bản lần 1, có sửa đổi và bổ sung)

4.6
Đã bán 54
108.000
Tặng tới 3 ASA (592 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giải Tích Số

39.000
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Bộ Sách Toán Cao Cấp Tập 3 + Bài Tập Toán Cao Cấp Tập 3 ( Phép Tính Giải Tích Nhiều Biến Số)

5
Đã bán 60
96.000
-4%
Tặng tới 2 ASA (527 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Giải Tích II

68.000
Tặng tới 2 ASA (373 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Giải Tích Vectơ + Bài Tập

Đã bán 1
184.240
-2%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Đại Số Tuyến Tính Và Hình Học Giải Tích

Đã bán 12
44.650
Tặng tới 1 ASA (245 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Đại Số & Giải Tích 11 (Tái bản 2020)

5
Đã bán 14
90.000
Tặng tới 2 ASA (494 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Phương Pháp Giải Các Chủ Đề Căn Bản Đại Số Và Giải Tích 11 + Hình học 11

Đã bán 1
185.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Toán học cao cấp tập 2 : Giải tích + Bài tập toán học cao cấp tập 2 : Giải tích

5
Đã bán 20
200.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giải Tích Trên Đa Tạp

5
Đã bán 11
69.750
Tặng tới 2 ASA (383 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Combo Bộ Sách Toán Cao Cấp Tập 2 + Bài Tập Toán Cao Cấp Tập 2 ( Phép Tính Giải Tích Một Biến Số)

Đã bán 4
100.000
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết Đại Số Và Giải Tích 11

5
Đã bán 6
94.400
-20%
Tặng tới 2 ASA (518 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Làm chủ môn Toán trong 30 ngày - Đại số và giải tích 11 - Tập 1

Đã bán 1
87.500
Tặng tới 2 ASA (480 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Phân Dạng & Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Giải Tích 12 Tập 1

66.600
-26%
Tặng tới 2 ASA (365 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Phân Tích Và Đầu Tư Chứng Khoán (Học viện Ngân Hàng)

4
Đã bán 4
112.000
Tặng tới 3 ASA (614 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Dạy Học Tích Hợp Phát Triển Năng Lực Học Sinh Quyển 2

5
Đã bán 37
114.000
Tặng tới 3 ASA (625 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Án lệ Việt Nam - Phân tích và luận giải tập 1

Đã bán 17
330.000
-6%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Phân Dạng Và Phương Pháp Giải Các Chuyên Đề Đại Số Giải Tích 11

Đã bán 1
70.300
-26%
Tặng tới 2 ASA (386 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Các Chuyên Đề Nâng Cao Và Phát Triển Giải Tích 11 (Tập 1)

5
Đã bán 219
98.580
-38%
Tặng tới 17 ASA (4k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giải Mã Chuyên Sâu Ngữ Pháp HSK Giao Tiếp Tập 1 ( Audio Nghe Toàn Bộ Ví Dụ Phân Tích Ngữ Pháp và DVD tài liệu )

5
Đã bán 30
189.000
-24%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

BÀI GIẢNG VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT GIẢI TÍCH 12

5
Đã bán 1
88.800
-26%
Tặng tới 2 ASA (487 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bài Giảng Và Lời Giải Tích Chi Tiết - Đại Số & Giải Tích Lớp 11 (Tái Bản 2020)

112.100
-5%
Tặng tới 3 ASA (615 ₫)
≈ 0.5% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giải Bài Tập Toán - Đại Số Giải Tích Lớp 11

Đã bán 27
34.000
-17%
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào