Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `hbr - on innovation - doi moi sang tao`

Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Combo HBR On Point - Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo + Quản Lý Bản Thân + Quản Lý Đội Nhóm + Quản Lý Sự Thay Đổi + Ra Quyết Định Thông Minh
Đã bán 12
1.290.000 ₫
-8%
Quà tặng kèm
Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Đã bán 1000+
129.350 ₫
-35%
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 38
129.350 ₫
-35%
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo Tặng BookMark Romantic
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo Tặng BookMark Romantic
Đã bán 2
199.000 ₫
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo - Tặng Kèm Sổ Tay
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo - Tặng Kèm Sổ Tay
199.000 ₫
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng TickBook Đặc Biệt)
179.100 ₫
-10%
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Tặng Notebook Tự Thiết Kế)
199.000 ₫
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 2
199.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) tặng kèm bookmark Sáng Tạo
Đã bán 1
935.300 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) Tặng Bookmark Tuyệt Đẹp
Đã bán 1
734.000 ₫
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Combo Ấn Phẩm Dành Cho Doanh Nhân Và Quản Lý - HBR On Point 1 - Tái Bản 2020: Chiến Lược + Lãnh Đạo + Marketing Chiến Lược + Truyền Thông Giao Tiếp + Đổi Mới Sáng Tạo
Đã bán 23
696.500 ₫
-30%
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
Đã bán 1
199.000 ₫
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Tặng Cây Viết Galaxy)
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Tặng Cây Viết Galaxy)
199.000 ₫
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo ( tặng kèm bookmark tuyệt đẹp )
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo ( tặng kèm bookmark tuyệt đẹp )
Đã bán 3
199.000 ₫
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
Bộ 5 Cuốn Sách HBR On Point Kinh Điển ( ON STRATEGY - CHIẾN LƯỢC + ON LEADERSHIP - LÃNH ĐẠO + ON INNOVATION - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO + ON COMMUNICATION - TRUYỀN THÔNG GIAO TIẾP + ON STRATEGIC MARKETING - MARKETING CHIẾN LƯỢC ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
995.000 ₫
Combo Hbr - On Innovation + On Communication (Bộ 2 Cuốn)
Combo Hbr - On Innovation + On Communication (Bộ 2 Cuốn)
398.000 ₫
Tủ Sách Dành Cho Doanh Nhân: HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo; Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
Tủ Sách Dành Cho Doanh Nhân: HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo; Tặng Sổ Tay Giá Trị (Khổ A6 Dày 200 Trang)
199.000 ₫
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng Card đánh dấu sách đặc biệt)
199.000 ₫
Combo 4 Cuốn HBR : HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + HBR On Strategy - Chiến Lược + HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + HBR On Leadership - Lãnh Đạo + Móc Khóa Theo Bookset
Combo 4 Cuốn HBR : HBR On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + HBR On Strategy - Chiến Lược + HBR On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + HBR On Leadership - Lãnh Đạo + Móc Khóa Theo Bookset
Đã bán 2
711.500 ₫
Sách - HBR ON - Quản lý đội nhóm
Sách - HBR ON - Quản lý đội nhóm
Đã bán 5
199.000 ₫
Combo HBR On: Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Combo HBR On: Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - ON STRATEGIC MARKETING - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - ON STRATEGY - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo
Đã bán 15
876.000 ₫
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng TickBoookmark Đặc Biệt)
HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo (Quà Tặng TickBoookmark Đặc Biệt)
199.000 ₫
Combo Đổi Mới Sáng Tạo: HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo + Tự Tin Sáng Tạo
Combo Đổi Mới Sáng Tạo: HBR ON - Đổi Mới Sáng Tạo + Tự Tin Sáng Tạo
Đã bán 1
328.000 ₫
Ikigai - Đi Tìm Lý Do Thức Dậy Mỗi Sáng
Ikigai - Đi Tìm Lý Do Thức Dậy Mỗi Sáng
Đã bán 1000+
55.900 ₫
-29%
HBR ON - Đổi mới sáng tạo
HBR ON - Đổi mới sáng tạo
137.310 ₫
Combo HBR On: Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Combo HBR On: Harvard Business Review - On Innovation - Đổi Mới Sáng Tạo + Harvard Business Review - ON COMMUNICATION - Truyền Thông Giao Tiếp
Đã bán 3
438.000 ₫
HBR On- Quản Lý Đội Nhóm (Harvard Business Review On Stratery)
HBR On- Quản Lý Đội Nhóm (Harvard Business Review On Stratery)
Đã bán 1
199.000 ₫
HBR On Change Manegement - Quản Lý Sự Thay Đổi
HBR On Change Manegement - Quản Lý Sự Thay Đổi
Đã bán 5
190.000 ₫
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Combo Hbr On: Harvard Business Review - On Communication - Truyền Thông Giao Tiếp + Harvard Business Review - On Strategic Marketing - Marketing Chiến Lược + Harvard Business Review - On Strategy - Chiến Lược + Harvard Business Review - On Innovation - Đổ
Đã bán 2
796.000 ₫
Sách - HBR ON - Đổi mới sáng tạo
Sách - HBR ON - Đổi mới sáng tạo
Đã bán 1
199.000 ₫
Combo Sách Công Cụ Đổi Mới Sáng Tạo: Thực Hành Tư Duy Thiết Kế + 10 Loại Hình Đổi Mới Sáng Tạo + Get backed-Ai "Chống Lưng" Cho Bạn + Kiến Tạo Doanh Nghiệp Ưu Việt
Combo Sách Công Cụ Đổi Mới Sáng Tạo: Thực Hành Tư Duy Thiết Kế + 10 Loại Hình Đổi Mới Sáng Tạo + Get backed-Ai "Chống Lưng" Cho Bạn + Kiến Tạo Doanh Nghiệp Ưu Việt
Đã bán 3
732.200 ₫
-30%
Bộ Sách Về Đổi Mới Sáng Tạo Dành Cho Các CEO ( Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo + Đổi Mới Từ Cốt Lõi + Mã Gen Của Nhà Cải Cách ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
Bộ Sách Về Đổi Mới Sáng Tạo Dành Cho Các CEO ( Giải Pháp Cho Đổi Mới Và Sáng Tạo + Đổi Mới Từ Cốt Lõi + Mã Gen Của Nhà Cải Cách ) (Tặng Tickbook đặc biệt)
Đã bán 2
301.620 ₫
Cái đời Sáng tạo
Cái đời Sáng tạo
Đã bán 376
141.000 ₫
HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)
HBR ON - Chiến lược (Harvard Business Review On Stratery)
149.250 ₫
-25%
Sách - HBR Guide 2021: Bí Kíp Kinh Doanh từ Harvard Business Review ( bộ 10 cuốn )
Sách - HBR Guide 2021: Bí Kíp Kinh Doanh từ Harvard Business Review ( bộ 10 cuốn )
Đã bán 28
773.500 ₫
-35%
Trên đường sáng tạo
Trên đường sáng tạo
Đã bán 587
141.000 ₫
The Practice - Ta Giấu Sáng Tạo Ở Đâu?
The Practice - Ta Giấu Sáng Tạo Ở Đâu?
Đã bán 153
227.500 ₫
-20%
From Heart to Mind - Đọc Vị Và Dẫn Lỗi Hành Vi Mua Hàng - Phương Pháp Tư Duy Đổi Mới Và Sáng Tạo Nội Dung
From Heart to Mind - Đọc Vị Và Dẫn Lỗi Hành Vi Mua Hàng - Phương Pháp Tư Duy Đổi Mới Và Sáng Tạo Nội Dung
Đã bán 5
164.250 ₫
-25%
Serum nám sạm tàn nhang - đồi mồi - dòng tím - Khả Tâm - Sạch nám, trắng da
Serum nám sạm tàn nhang - đồi mồi - dòng tím - Khả Tâm - Sạch nám, trắng da
363.000 ₫
Sáng Tạo
Sáng Tạo
Đã bán 159
64.350 ₫
-35%
IDEATION - Khởi Tạo Big Idea, Sáng Tạo Không Rào Cản
IDEATION - Khởi Tạo Big Idea, Sáng Tạo Không Rào Cản
Đã bán 717
179.500 ₫
-20%
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
HBR On Making Smart Decisions - Ra Quyết Định Thông Minh
Đã bán 279
129.350 ₫
-35%
Combo Phân Tích Từ Các Nhà Tiếp Thị Hàng Đầu: HBR ON - Marketing Chiến Lược + Tribes - Những Bộ Lạc
Combo Phân Tích Từ Các Nhà Tiếp Thị Hàng Đầu: HBR ON - Marketing Chiến Lược + Tribes - Những Bộ Lạc
308.000 ₫
Đừng Bao Giờ Chia Đôi Lợi Ích Trong Mọi Cuộc Đàm Phán - Never Split The Difference ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đừng Bao Giờ Chia Đôi Lợi Ích Trong Mọi Cuộc Đàm Phán - Never Split The Difference ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 2
149.460 ₫
Payback Time - Ngày Đòi Nợ
Payback Time - Ngày Đòi Nợ
Đã bán 1000+
299.000 ₫
HBR On Teams - Quản Lý Nhóm
HBR On Teams - Quản Lý Nhóm
Đã bán 4
179.100 ₫
-10%
Nghệ Thuật Đánh Cắp Ý Tưởng (10 Bí Mật Không Ai Nói Với Bạn Về Sáng Tạo)
Nghệ Thuật Đánh Cắp Ý Tưởng (10 Bí Mật Không Ai Nói Với Bạn Về Sáng Tạo)
Đã bán 6
99.000 ₫
HBR On Strategy - Chiến Lược ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
HBR On Strategy - Chiến Lược ( Tặng Bookmark Sáng Tạo )
Đã bán 1
199.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào