Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `hsk 4`

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập (Tập 1)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập (Tập 1)

Đã bán 1000+
106.900 ₫
-28%
Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học (Tập 1)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học (Tập 1)

Đã bán 1000+
164.700 ₫
-28%
Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học (Tập 2)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học (Tập 2)

Đã bán 1000+
171.900 ₫
-28%
Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học và Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập ( Tặng Kèm Viết )
GIAO SIÊU TỐC 2H

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Học và Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập ( Tặng Kèm Viết )

Đã bán 481
617.600 ₫
-20%
Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 - Tuyển Tập Đề Thi Mẫu Và Giải Thích Đáp Án

Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 - Tuyển Tập Đề Thi Mẫu Và Giải Thích Đáp Án

148.000 ₫
Giáo Trình Chuẩn HSK 4 - Tập 1 Bài Học (Quét Mã QR Để Nghe File MP3)(Tái Bản)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 - Tập 1 Bài Học (Quét Mã QR Để Nghe File MP3)(Tái Bản)

Đã bán 142
176.000 ₫
-23%
Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập (Tập 2)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 4 Bài Tập (Tập 2)

Đã bán 945
114.200 ₫
-28%
Mô Phỏng Đề Thi HSK - Phiên Bản Mới - Cấp Độ 4
GIAO SÁNG MAI

Mô Phỏng Đề Thi HSK - Phiên Bản Mới - Cấp Độ 4

Đã bán 143
238.000 ₫
-20%
Sách - Combo Giáo Trình Hán ngữ 1 + 2 và Giáo Trình Hán ngữ 3 + 4 - Phiên Bản Mới - Sách Tự Học HSK 4 - Phạm Dương Châu (kèm Audio)

Sách - Combo Giáo Trình Hán ngữ 1 + 2 và Giáo Trình Hán ngữ 3 + 4 - Phiên Bản Mới - Sách Tự Học HSK 4 - Phạm Dương Châu (kèm Audio)

Đã bán 130
399.000 ₫
Sách Giáo Trình Hán Ngữ 3 + 4 - Phiên Bản Mới - Tương Đương HSK 4 - Phạm Dương Châu - (Kèm Audio Chuẩn Giọng Bản Xứ)

Sách Giáo Trình Hán Ngữ 3 + 4 - Phiên Bản Mới - Tương Đương HSK 4 - Phạm Dương Châu - (Kèm Audio Chuẩn Giọng Bản Xứ)

Đã bán 52
209.000 ₫
Vocabulary Khám Phá Từ Vựng HSK - Cấp 4

Vocabulary Khám Phá Từ Vựng HSK - Cấp 4

Đã bán 54
47.500 ₫
-5%
Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Học (Kèm file MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Học (Kèm file MP3)

Đã bán 1000+
153.600 ₫
-22%
Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 - Tuyển Tập Đề Thi Mẫu

Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 - Tuyển Tập Đề Thi Mẫu

Đã bán 17
118.400 ₫
Tài Liệu Luyện Thi HSK (Phiên Bản Mới) - Tập 4 (Quét Mã QR Sau Sách Để Nghe File MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Tài Liệu Luyện Thi HSK (Phiên Bản Mới) - Tập 4 (Quét Mã QR Sau Sách Để Nghe File MP3)

Đã bán 13
176.000 ₫
-23%
Luyện Giải Đề HSK Cấp 4 - Kèm CD

Luyện Giải Đề HSK Cấp 4 - Kèm CD

Đã bán 1
119.900 ₫
-25%
Phân Tích Đề Thi HSK - Cấp Độ 4 (Quét Mã Qr Để Nghe File Mp3)
GIAO SÁNG MAI

Phân Tích Đề Thi HSK - Cấp Độ 4 (Quét Mã Qr Để Nghe File Mp3)

Đã bán 27
153.000 ₫
-23%
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Luyện thi HSK cấp tốc tập 2 (tương đương HSK 3+4 kèm CD)+DVD tài liệu

Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Luyện thi HSK cấp tốc tập 2 (tương đương HSK 3+4 kèm CD)+DVD tài liệu

Đã bán 4
285.000 ₫
Combo 4 sách : 1000 Cấu Trúc Tiếng Trung Thông Dụng Nhất Luôn Gặp Trong Mọi Kỳ Thi Tập 1 + Tập 2 + Tập 3 và 555 Lỗi sai thường mắc phải trong đề thi HSK (HSK 3 đến HSK 5) kèm DVD

Combo 4 sách : 1000 Cấu Trúc Tiếng Trung Thông Dụng Nhất Luôn Gặp Trong Mọi Kỳ Thi Tập 1 + Tập 2 + Tập 3 và 555 Lỗi sai thường mắc phải trong đề thi HSK (HSK 3 đến HSK 5) kèm DVD

Đã bán 7
319.000 ₫
Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Tập (Tập 1)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Tập (Tập 1)

Đã bán 1000+
135.800 ₫
-28%
Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Học (Kèm 1 MP3) và Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Tập (Kèm 1 MP3) ( Tặng Kèm Viết )
GIAO SÁNG MAI

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Học (Kèm 1 MP3) và Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Tập (Kèm 1 MP3) ( Tặng Kèm Viết )

Đã bán 1000+
284.800 ₫
-20%
Bộ KatchUp Flashcard  HSK 4 - High Quality

Bộ KatchUp Flashcard HSK 4 - High Quality

Đã bán 19
260.000 ₫
Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 - Tuyển Tập Đề Thi Mẫu (Tặng Thẻ Luyện Thi HSK 5 Qua Video) (Học Kèm App: MCBooks Application)

Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 - Tuyển Tập Đề Thi Mẫu (Tặng Thẻ Luyện Thi HSK 5 Qua Video) (Học Kèm App: MCBooks Application)

133.330 ₫
-33%
Combo 4 sách: Giáo trình phân tích chuyên sâu Ngữ Pháp theo Giáo trình Hán ngữ 6 cuốn + Bài tập tập 1 (Hán 1-2-3-4) + Bài tập tập 2 (Hán 5-6) và Bài Tập Củng Cố Ngữ Pháp HSK – Cấu Trúc Giao Tiếp & Luyện Viết HSK 4-5 Kèm Đáp Án+ DVD tài liệu

Combo 4 sách: Giáo trình phân tích chuyên sâu Ngữ Pháp theo Giáo trình Hán ngữ 6 cuốn + Bài tập tập 1 (Hán 1-2-3-4) + Bài tập tập 2 (Hán 5-6) và Bài Tập Củng Cố Ngữ Pháp HSK – Cấu Trúc Giao Tiếp & Luyện Viết HSK 4-5 Kèm Đáp Án+ DVD tài liệu

Đã bán 7
570.000 ₫
-8%
Combo 3 sách Bộ đề tuyển tập đề thi năng lực Hán Ngữ HSK 4 và đáp án giải thích chi tiết +555 Lỗi sai thường mắc phải trong đề thi HSK (HSK 3 đến HSK 5)+ DVD tài liệu

Combo 3 sách Bộ đề tuyển tập đề thi năng lực Hán Ngữ HSK 4 và đáp án giải thích chi tiết +555 Lỗi sai thường mắc phải trong đề thi HSK (HSK 3 đến HSK 5)+ DVD tài liệu

Đã bán 2
213.000 ₫
-29%
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Hack nhanh kỹ năng nghe tiếng Trung+DVD tài liệu

Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Hack nhanh kỹ năng nghe tiếng Trung+DVD tài liệu

Đã bán 4
320.000 ₫
Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 2 Bài Học (Kèm file MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 2 Bài Học (Kèm file MP3)

Đã bán 469
215.300 ₫
-28%
Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Tập (Kèm file MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 1 - Bài Tập (Kèm file MP3)

Đã bán 1000+
114.200 ₫
-28%
Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Học Tập 2 (Quét Mã QR Để Nghe File Mp3) (Tái Bản 2020)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 5 Bài Học Tập 2 (Quét Mã QR Để Nghe File Mp3) (Tái Bản 2020)

Đã bán 225
193.600 ₫
-28%
Bàn Ủi Hơi Nước Cầm Tay Dạng Đứng Để Bàn Mini Thông Minh Kalpen HSK - 3801, Nhập Khẩu Chính Hãng

Bàn Ủi Hơi Nước Cầm Tay Dạng Đứng Để Bàn Mini Thông Minh Kalpen HSK - 3801, Nhập Khẩu Chính Hãng

649.000 ₫
-43%
Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Bài Học (Kèm 1 MP3) và Giáo Trình HSK 2 - Sách Bài Tập (Kèm MP3) ( Tặng Kèm Viết )
GIAO SIÊU TỐC 2H

Combo Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Bài Học (Kèm 1 MP3) và Giáo Trình HSK 2 - Sách Bài Tập (Kèm MP3) ( Tặng Kèm Viết )

Đã bán 1000+
296.000 ₫
-23%
Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ -Trung cấp, Giao tiếp HSK)

Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ -Trung cấp, Giao tiếp HSK)

Đã bán 119
210.000 ₫
Mô Phỏng Đề Thi HSK - Phiên Bản Mới - Cấp Độ 6

Mô Phỏng Đề Thi HSK - Phiên Bản Mới - Cấp Độ 6

Đã bán 19
257.520 ₫
-26%
NỒI NẤU CHÁO CHẬM, KHO CÁ, CHÁO TRẺ ĂN DẶM.TIỀM GÀ, NẤU SỐT VANG, HẦM XƯƠNG  ĐA NĂNG 2,5L - HASUKA HSK-118 - HÀNG CHÍNH HÃNG - Màu ngẫu nhiên

NỒI NẤU CHÁO CHẬM, KHO CÁ, CHÁO TRẺ ĂN DẶM.TIỀM GÀ, NẤU SỐT VANG, HẦM XƯƠNG ĐA NĂNG 2,5L - HASUKA HSK-118 - HÀNG CHÍNH HÃNG - Màu ngẫu nhiên

Đã bán 2
650.000 ₫
Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 ( tặng kèm bút tạo hình ngộ nghĩnh )

Bộ Đề Luyện Thi Năng Lực Hán Ngữ HSK 4 ( tặng kèm bút tạo hình ngộ nghĩnh )

106.560 ₫
Bí Kíp Luyện Thi HSK Bản Mới - Cấp Độ 3 & 4 (Tái Bản 2020)

Bí Kíp Luyện Thi HSK Bản Mới - Cấp Độ 3 & 4 (Tái Bản 2020)

Đã bán 13
120.000 ₫
Combo 2 sách Bộ đề tuyển tập đề thi năng lực Hán Ngữ HSK 4 và đáp án giải thích chi tiết + DVD tài liệu

Combo 2 sách Bộ đề tuyển tập đề thi năng lực Hán Ngữ HSK 4 và đáp án giải thích chi tiết + DVD tài liệu

Đã bán 2
220.000 ₫
5000 Từ Vựng HSK (Cấp Độ 1-6)
GIAO SÁNG MAI

5000 Từ Vựng HSK (Cấp Độ 1-6)

Đã bán 8
52.000 ₫
Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Bài Học (Kèm file MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Bài Học (Kèm file MP3)

Đã bán 1000+
143.000 ₫
-28%
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ -Trung cấp, Giao tiếp HSK có mp3 nghe, có đáp án)+DVD tài liệu

Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Bài tập luyện dịch tiếng Trung ứng dụng (Sơ -Trung cấp, Giao tiếp HSK có mp3 nghe, có đáp án)+DVD tài liệu

Đã bán 2
329.000 ₫
Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Sách Bài Tập (Quét Mã QR Để Nghe File MP3)(Tái Bản)

Giáo Trình Chuẩn HSK 2 - Sách Bài Tập (Quét Mã QR Để Nghe File MP3)(Tái Bản)

Đã bán 11
139.120 ₫
-26%
Combo Bài tập củng cố cấu ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK4-5 và Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng Trung ứng dụng

Combo Bài tập củng cố cấu ngữ pháp HSK cấu trúc giao tiếp & luyện viết HSK4-5 và Tuyển tập cấu trúc cố định tiếng Trung ứng dụng

Đã bán 36
361.000 ₫
Giáo Trình HSK 2 - Sách Bài Tập (Kèm MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo Trình HSK 2 - Sách Bài Tập (Kèm MP3)

Đã bán 1000+
135.800 ₫
-28%
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge + 999 bức thư viết cho chính mình song ngữ Trung việt có phiên âm MP3 nghe+DVD tài liệu

Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge + 999 bức thư viết cho chính mình song ngữ Trung việt có phiên âm MP3 nghe+DVD tài liệu

320.000 ₫
Bình thủy điện Hasuka HSK-5399 - Chính Hãng

Bình thủy điện Hasuka HSK-5399 - Chính Hãng

Đã bán 15
1.059.000 ₫
-32%
Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Bài Tập Củng Cố Ngữ Pháp HSK – Cấu Trúc Giao Tiếp & Luyện Viết HSK 4-5 Kèm Đáp Án+DVD tài liệu

Combo 2 sách Luyện giải đề thi HSK cấp 4 có mp3 nge +Bài Tập Củng Cố Ngữ Pháp HSK – Cấu Trúc Giao Tiếp & Luyện Viết HSK 4-5 Kèm Đáp Án+DVD tài liệu

Đã bán 2
329.000 ₫
Từ Điển HSK Giao Tiếp (Tập 2 - HSK5)

Từ Điển HSK Giao Tiếp (Tập 2 - HSK5)

Đã bán 4
150.000 ₫
Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 1 Bài Học (Kèm file MP3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo trình chuẩn HSK 6 - Tập 1 Bài Học (Kèm file MP3)

Đã bán 750
215.300 ₫
-28%
Giáo trình chuẩn HSK 4 - Tập 2 Bài Học (Quét mã QR để nghe file mp3)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Giáo trình chuẩn HSK 4 - Tập 2 Bài Học (Quét mã QR để nghe file mp3)

238.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào