tiki

Kết quả tìm kiếm cho `kế toán hành chính sự nghiệp`

official_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

5
Đã bán 87
222.000
-37%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

190.070
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 1
83.000
Tặng tới 2 ASA (457 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-BTC

4
Đã bán 66
230.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hướng Dẫn Thực Hiện Thủ Tục Hành Chính Qua Hệ Thống Kho Bạc Nhà Nước Và Ngân Hàng

260.000
Tặng tới 44 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hệ Thống Bài Tập Kế Toán Và Sơ Đồ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

2
Đã bán 13
32.000
Giao tiết kiệm

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

1
Đã bán 3
297.500
-15%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – 128 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Đã bán 3
234.000
Tặng tới 40 ASA (9k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp (Tái Bản)

3
Đã bán 4
183.200
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Nghiệp Vụ Kế Toán Nhà Nước Và Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 1
240.000
Tặng tới 41 ASA (9k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

Đã bán 1
194.650
-15%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Theo Thông Tư 107 của Bộ Tài Chính

5
Đã bán 14
350.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông Tư 107/2017/TT-BTC

4.5
Đã bán 292
260.000
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hướng dẫn thực hành kế toán hành chính sự nghiệp

5
Đã bán 84
230.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp – 128 Sơ Đồ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 27
234.000
-33%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Tài liệu dành cho các cơ quan, đơn vị được kiểm toánluật kiểm toán nhà nước và HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KIỂM TOÁN DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ XÁC ĐỊNH TRỌNG YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH

275.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Toán Tài Chính Ứng Dụng

311.000
-18%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

Đã bán 6
240.000
-31%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Kiểm toán độc lập và những kỹ năng chuyên nghiệp để thành công

159.200
-20%
Tặng tới 33 ASA (7k ₫)
≈ 4.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp theo Thông tư 107/2017

250.000
Tặng tới 43 ASA (9k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lập Kế Hoạch Quản Lý Tài Chính Cá Nhân

189.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Toán tài chính ứng dụng

4.8
Đã bán 21
266.000
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Đạo Đức Nghề Nghiệp Của Kiểm Toán Viên Độc Lập

Đã bán 1
42.400
Tặng tới 1 ASA (233 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, PHỐI HỢP THU CHI, GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ QUA NGÂN HÀNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

5
Đã bán 2
260.000
-26%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Người Giải Mã Thị Trường Tài Chính - Cách Jim Simons Tiến Hành Cuộc Cách Mạng Định Lượng

194.650
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giải Đáp Các Tình Huống Thường Gặp Về Thủ Tục Hải Quan Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Hải Quan Và Công Tác Xuất Khẩu, Nhập Khẩu

5
Đã bán 53
230.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước (Sửa Đổi, Bổ Sung) Quy Định Về Quản Lý Thu Chi Ngân Sách, Sử Dụng Các Khoản Kinh Phí Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 4
249.000
-37%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

CẨM NANG DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG

260.000
-2%
Tặng tới 7 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Cẩm nang kế toán doanh nghiệp và các chính sách mới kế toán doanh nghiệp cần biết

233.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Tài Liệu Bồi Dưỡng Kế Toán Nâng Cao Năng Lực Quản Lý Tài Chính Kế Toán Dành Cho Chủ Tài khoản Và Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 6
240.000
-31%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

2.5
Đã bán 19
230.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC KẾ TOÁN, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

250.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Chế Độ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp

229.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store
icon-astra

Kiểm toán độc lập và những kỹ năng chuyên nghiệp để thành công

5
Đã bán 16
159.200
-20%
Tặng tới 27 ASA (6k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
icon-astra

Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Và Kế Hoạch Quản Lý Tài Chính – Ngân Sách Nhà Nước 03 Năm 2022 - 2024

5
Đã bán 4
256.750
-35%
Tặng tới 44 ASA (10k ₫)
≈ 3.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách - Tài Chính Kế Toán: Dành Cho Nhà Quản Trị - Nguyễn Tấn Bình

5
Đã bán 2
238.000
-15%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Cẩm Nang Dành Cho Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Đã bán 6
249.000
-37%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

The Big Four - 4 đại gia kiểm toán: Deloitte - PwC - EY - KPMG: Quá khứ kỳ lạ và tương lai hiểm trở của sự độc quyền kiểm toán toàn cầu

5
Đã bán 26
102.000
-39%
Tặng tới 3 ASA (561 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Combo 405 Tình Huống Kế Toán Tài Chính + Thuế Và Kế Toán Thuế 2022 - Áp Dụng Cho Các Doanh nghiệp Việt Nam + Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Và Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư (Bộ 3 Cuốn) _KT

Đã bán 1
719.610
-17%
Tặng tới 18 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sách - Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa (Theo Thông Tư 133/2016/TT-BTC Của Bộ Tài Chính)

Đã bán 3
174.000
Tặng tới 4 ASA (957 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào