tiki
trusted_store
icon-astra

Kinh Tế Vi Mô

5
Đã bán 576
72.900
-9%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Kinh Tế Học Vi Mô (2022)

5
Đã bán 52
238.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Combo Kinh Tế Vi Mô và Câu Hỏi - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô

5
Đã bán 895
148.900
-7%
Tặng tới 25 ASA (6k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Bài Giảng Kinh Tế Vi Mô

4.8
Đã bán 137
114.000
-9%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Câu Hỏi - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vi Mô

5
Đã bán 525
72.900
-9%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Học Vi Mô

4.5
Đã bán 16
23.000
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Kinh Tế Vĩ Mô

4.8
Đã bán 454
72.900
-9%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store
icon-astra

Tóm Tắt - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

5
Đã bán 486
74.400
-7%
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Kinh Tế Học Vi Mô (Dùng cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học ngành tài chính - ngân hàng)

5
Đã bán 22
39.600
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Học Vĩ Mô (2022)

5
Đã bán 117
258.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bất Ổn Kinh Tế Vĩ Mô Ở Việt Nam

5
Đã bán 32
43.660
-26%
Tặng tới 1 ASA (252 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế học vi mô

5
Đã bán 12
40.000
Tặng tới 1 ASA (230 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc - Dùng Trong Các Trường Đại Học, Cao Đăng Khối Kinh Tế

Đã bán 9
26.000
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kinh Tế Học Vi Mô (Dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế)

5
Đã bán 12
23.000
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Vĩ Mô

Đã bán 1
64.800
-10%
Tặng tới 2 ASA (373 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Nguyên Lý Kinh Tế Học Vĩ Mô (Sách dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

Đã bán 1
45.000
Tặng tới 1 ASA (259 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Kinh Tế học Vi Mô( Dùng Cho Khối Kinh Tế Các Trường Kỹ Thuật)

5
Đã bán 9
28.000
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Kinh Tế Học Vi Mô (Dùng trong các trường trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế)

Đã bán 2
23.000
Giao tiết kiệm
trusted_store
icon-astra

Combo Kinh Tế Vĩ Mô và Tóm Tắt - Bài Tập - Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

5
Đã bán 399
148.900
-7%
Tặng tới 25 ASA (6k ₫)
≈ 3.9% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Bài Giảng Kinh tế Vĩ Mô

Đã bán 7
130.000
Tặng tới 3 ASA (749 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Học Vĩ Mô (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

4.7
Đã bán 18
37.840
Giao tiết kiệm
official_store

Bài Tập Kinh Tế Vi Mô Chọn Lọc (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

Đã bán 12
22.880
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Chuyên Lý Luận Chính Trị) - Bộ mới năm 2021

4.8
Đã bán 155
92.000
Tặng tới 2 ASA (530 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Học Của 1%

4.5
Đã bán 81
117.000
Tặng tới 3 ASA (674 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (với sự hỗ trợ của SPSS) (Tái bản lần thứ nhất)

Đã bán 1
68.000
Tặng tới 2 ASA (392 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Bài Tập Kiểm Toán (Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

4
Đã bán 11
36.000
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Quốc Tế - Bài Tập Và Đáp Án

Đã bán 1
70.500
-20%
Tặng tới 2 ASA (406 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Pháp Luật Kinh Tế (Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Khối Kinh Tế)

5
Đã bán 34
50.400
-10%
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo Trình Nguyên Lý Thống Kê Kinh Tế (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế)

Đã bán 26
49.000
Tặng tới 1 ASA (282 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Hướng Dẫn Dạy Học Môn Giáo Dục Kinh Tế Và Pháp Luật Theo Chương Trình Giáo Dục Phổ Thông Mới

1
Đã bán 19
58.500
Tặng tới 1 ASA (337 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Luật Kinh Tế (Dùng trong các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp khối kinh tế)

Đã bán 6
31.680
Giao tiết kiệm
official_store

Phương Pháp Nghiên Cứu Kinh Tế Và Viết Luận Văn Thạc Sĩ Và Luận Án Tiến Sĩ

5
Đã bán 62
552.000
Tặng tới 61 ASA (14k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Excel Nâng Cao - Phân Tích Dữ Liệu Và Lập Mô Hình Kinh Doanh Trong Excel

174.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Kinh Tế Vĩ Mô

4.8
Đã bán 25
45.000
-25%
Tặng tới 1 ASA (259 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Giáo Trình Nghiệp Vụ Xuất Nhập Khẩu ( Dành Cho Sinh Viên Các Trường Đại Học, Cao Đẳng Khối Kinh Tế)

Đã bán 1
55.000
Tặng tới 1 ASA (317 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 4 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin + Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học + Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh - Bộ mới năm 2021

4.8
Đã bán 124
269.800
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Combo 2 cuốn Giáo Trình Triết Học Mác – Lênin + Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác – Lênin (Dành Cho Bậc Đại Học HỆ CHUYÊN Lý Luận Chính Trị)

4.6
Đã bán 61
208.050
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Giáo trình kinh tế đầu tư

Đã bán 3
135.000
-15%
Tặng tới 15 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

Hướng Dẫn Giải Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô

4.5
Đã bán 9
57.800
Tặng tới 1 ASA (333 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Toán Cơ Sở Cho Kinh Tế

70.000
Tặng tới 2 ASA (403 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào