Đăng Nhập / Đăng Ký
tiki

Nhà Lãnh Đạo Tương Lai

5
Đã bán 793
154.000
-38%
Tặng tới 16 ASA (5k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Leader Mindset - Thay Đổi Tư Duy Lãnh Đạo - LOAN VĂN SƠN

5
Đã bán 1012
350.000
-30%
Tặng tới 38 ASA (12k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
icon-astra

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

Đã bán 1
89.250
-15%
Tặng tới 18 ASA (5k ₫)
≈ 6.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tư Duy Lãnh Đạo - Hành Động Lãnh Đạo

Đã bán 15
91.800
-15%
Tặng tới 10 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Lãnh Đạo Phục Vụ (Tái Bản)

5
Đã bán 40
138.450
-29%
Tặng tới 15 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Lãnh Đạo Tỉnh Thức (The Mindful Leader)

5
Đã bán 544
84.000
-20%
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
icon-astraGiao sáng mai

Lãnh Đạo Đích Thực

5
Đã bán 359
108.000
-20%
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
icon-astraGiao sáng mai

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Lãnh Đạo

4.6
Đã bán 63
141.000
-25%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Nhà Lãnh Đạo 360 Độ (Tái Bản)

5
Đã bán 142
116.000
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Tâm Thức Lãnh Đạo (The Mind Of The Leader)

5
Đã bán 495
124.000
-33%
Tặng tới 13 ASA (4k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao sáng mai

Combo Phong Cách Lãnh Đạo Jonh C.Maxwell: Nhà Lãnh Đạo 360° + Tinh Hoa Lãnh Đạo + Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo + Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hay + 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo

5
Đã bán 54
720.000
Tặng tới 18 ASA (5k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh

5
Đã bán 441
77.000
-27%
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Lãnh Đạo 101 – Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết

Đã bán 1
35.000
-41%
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay

5
Đã bán 201
122.850
-35%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Carlo Ancelotti - Lãnh Đạo Trầm Lặng - Thu Phục Nhân Tâm Và Chiến Thắng Các Trận Đấu

4.8
Đã bán 1620
130.000
-20%
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Cuốn Sách Nhỏ Cho Nhà Lãnh Đạo Lớn (Tái Bản 2020)

4.8
Đã bán 817
47.450
-27%
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh (Tái Bản)

4.5
Đã bán 11
94.500
-10%
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản)

4.3
Đã bán 41
97.000
-35%
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Xử Thế

4.8
Đã bán 31
141.000
-25%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp

4.8
Đã bán 474
84.000
-30%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Lãnh Đạo Sáng Tạo

5
Đã bán 83
139.000
-21%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
icon-astraGiao sáng mai

Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân

4.2
Đã bán 81
582.120
-23%
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lãnh Đạo Luôn Ăn Sau Cùng (Tái Bản 2020)

5
Đã bán 631
69.000
-37%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Nhà Lãnh Đạo Trong Tôi (The Leader in Me)

Đã bán 1
172.000
Tặng tới 4 ASA (1k ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Thuật Lãnh Đạo (Tái Bản 2018)

5
Đã bán 875
67.500
-15%
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
icon-astra

Bộ 4 Cuốn Tứ Thư Lãnh Đạo - Hoà Nhân

5
Đã bán 42
580.000
-23%
Tặng tới 117 ASA (37k ₫)
≈ 6.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tài Lãnh Đạo 3K

5
Đã bán 15
54.000
-40%
Tặng tới 1 ASA (322 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

HBR Cẩm Nang Lãnh Đạo

5
Đã bán 17
130.000
-35%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Phát Triển Kỹ Năng Lãnh Đạo (Tái Bản)

5
Đã bán 54
116.000
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Tinh Hoa Lãnh Đạo (Tái Bản 2019)

5
Đã bán 17
89.999
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Bảy Thực Hành Thiết Yếu Của Lãnh Đạo Tỉnh Thức

5
Đã bán 20
129.500
-30%
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Dám Lãnh Đạo

5
Đã bán 5
116.000
-35%
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Lãnh Đạo Giỏi Hỏi Câu Hỏi Hay (Tái Bản)

5
Đã bán 135
136.000
-28%
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.3% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Tứ Thư Lãnh Đạo - Thuật Quản Trị

5
Đã bán 28
141.000
-25%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.7% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Niềm Tin Thông Minh - Kỹ Năng Thiết Yếu Biến Người Quản Lý Thành Nhà Lãnh Đạo

4.8
Đã bán 770
134.000
-41%
Tặng tới 14 ASA (4k ₫)
≈ 3.4% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H

Lincoln Bàn Về Lãnh Đạo - Các Chiến Lược Điều Hành Trong Thời Kỳ Gian Khó

4.8
Đã bán 449
112.000
-14%
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 3.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
icon-astra

Thuật Lãnh Đạo Khởi Nghiệp

5
Đã bán 40
84.000
-30%
Tặng tới 17 ASA (5k ₫)
≈ 6.5% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Lãnh Đạo Vẹn Toàn (Total Leadership)

4.8
Đã bán 132
121.000
-22%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
icon-astraGiao sáng mai

Lãnh Đạo Chuyển Hóa

5
Đã bán 92
121.000
-22%
Tặng tới 3 ASA (966 ₫)
≈ 0.8% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
icon-astraGiao sáng mai

Lãnh đạo theo giá trị

5
Đã bán 7
105.000
Tặng tới 2 ASA (644 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Rẻ hơn hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào