Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `lẩu nướng bò mỹ`:

3k+ kết quả

Ba Rọi Bò Mỹ Nướng
Ba Rọi Bò Mỹ Nướng
Đã bán 23
155.000 ₫
-6%
Ba Rọi Bò Mỹ Nướng
Ba Rọi Bò Mỹ Nướng
Đã bán 13
155.000 ₫
-6%
Ba Rọi Bò Mỹ Nướng
Ba Rọi Bò Mỹ Nướng
Đã bán 10
155.000 ₫
-6%
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Lõi Vai Bò Mỹ Nướng
Đã bán 169
184.000 ₫
-8%
Ba Chỉ bò Mỹ cắt nướng
Ba Chỉ bò Mỹ cắt nướng
115.000 ₫
-21%
Cổ bò Mỹ nhúng lẩu - 500Gr
Cổ bò Mỹ nhúng lẩu - 500Gr
185.000 ₫
-8%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Lõi vai bò Mỹ nhúng lẩu hoặc xào - 500Gr
Lõi vai bò Mỹ nhúng lẩu hoặc xào - 500Gr
195.000 ₫
-7%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ba chỉ bò Mỹ cắt nướng - beef shortplade
Ba chỉ bò Mỹ cắt nướng - beef shortplade
110.000 ₫
-12%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[[Chỉ Giao HN]] - Lẩu Bulgogi Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ (770g)
[[Chỉ Giao HN]] - Lẩu Bulgogi Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ (770g)
Đã bán 1
218.000 ₫
-22%
[Chỉ giao HN] - Cổ Vai Bò Mỹ Cắt Lẩu - 500gr
[Chỉ giao HN] - Cổ Vai Bò Mỹ Cắt Lẩu - 500gr
169.500 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[[Chỉ Giao HN]] - Lẩu Bulgogi Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ (770g)
[[Chỉ Giao HN]] - Lẩu Bulgogi Thịt Ba Chỉ Bò Mỹ (770g)
Đã bán 2
224.290 ₫
-20%
[Chỉ giao HN] - Cổ Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
[Chỉ giao HN] - Cổ Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
169.500 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[Chỉ giao HCM] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Lẩu - 500g
[Chỉ giao HCM] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Lẩu - 500g
169.500 ₫
-8%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HCM] - Cổ Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
[Chỉ giao HCM] - Cổ Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
149.500 ₫
-56%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[Chỉ giao HN] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Lẩu - 500g
[Chỉ giao HN] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Lẩu - 500g
184.500 ₫
Chỉ giao Hà Nội
[[Chỉ Giao HN]] - Thịt nướng Dẻ Sườn Bò Mỹ Orifood (300g)
[[Chỉ Giao HN]] - Thịt nướng Dẻ Sườn Bò Mỹ Orifood (300g)
Đã bán 2
231.900 ₫
-17%
[[Chỉ Giao HN]] - Thịt nướng Ba Chỉ Bò Mỹ Orifood (300g)
[[Chỉ Giao HN]] - Thịt nướng Ba Chỉ Bò Mỹ Orifood (300g)
Đã bán 3
102.900 ₫
-26%
[Chỉ giao HCM] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
[Chỉ giao HCM] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
Đã bán 1
169.500 ₫
-8%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
[[Chỉ Giao HN]] - Thịt nướng Sườn Bò Mỹ rút xương Orifood (300g)
[[Chỉ Giao HN]] - Thịt nướng Sườn Bò Mỹ rút xương Orifood (300g)
285.000 ₫
-16%
[Chỉ giao HN] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
[Chỉ giao HN] - Lõi Thăn Vai Bò Mỹ Cắt Nướng - 500g
184.500 ₫
Chỉ giao Hà Nội
Combo Lẩu Tứ Xuyên KAKHU - nước lẩu Bò đen
Combo Lẩu Tứ Xuyên KAKHU - nước lẩu Bò đen
791.000 ₫
-28%
[[Chỉ Giao HN]] - Combo thịt nướng Sườn Bò Mỹ có xương Orifood (750g)
[[Chỉ Giao HN]] - Combo thịt nướng Sườn Bò Mỹ có xương Orifood (750g)
Đã bán 1
369.900 ₫
-7%
Gù bò Úc Nướng
Gù bò Úc Nướng
140.000 ₫
-22%
Sườn bò Úc Cắt nướng
Sườn bò Úc Cắt nướng
135.000 ₫
-13%
Ribeye Bò Mỹ Steak - Đầu Thăn ngoại Bò Mỹ
Ribeye Bò Mỹ Steak - Đầu Thăn ngoại Bò Mỹ
Đã bán 49
650.000 ₫
-8%
Bò nướng ống 1 cây
Bò nướng ống 1 cây
150.000 ₫
-9%
Chỉ giao Gia Lai
Bắp bò Úc nhúng lẩu 500Gr
Bắp bò Úc nhúng lẩu 500Gr
140.000 ₫
-10%
Chỉ giao Hồ Chí Minh
Ribeye Bò Wagyu Mỹ
Ribeye Bò Wagyu Mỹ
Đã bán 7
1.800.000 ₫
-3%
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 300
130.000 ₫
-28%
Bắp Hoa Bò Mỹ
Bắp Hoa Bò Mỹ
Đã bán 197
209.000 ₫
-9%
Gù Bò Úc Thái Mỏng - Lẩu (500gr)
Gù Bò Úc Thái Mỏng - Lẩu (500gr)
Đã bán 13
155.000 ₫
-57%
Ribeye Bò Wagyu Mỹ
Ribeye Bò Wagyu Mỹ
Đã bán 4
900.000 ₫
-5%
Gầu Bò Mỹ 300Gr
Gầu Bò Mỹ 300Gr
100.000 ₫
-13%
Gầu Bò Mỹ 500Gr
Gầu Bò Mỹ 500Gr
167.000 ₫
-13%
Thăn nội bò Mỹ
Thăn nội bò Mỹ
385.000 ₫
-9%
Bắp Hoa bò Mỹ
Bắp Hoa bò Mỹ
175.000 ₫
-15%
Dẻ Sườn bò Mỹ
Dẻ Sườn bò Mỹ
190.000 ₫
-21%
Thịt Xay Bò Mỹ
Thịt Xay Bò Mỹ
Đã bán 79
130.000 ₫
-28%
Gầu Bò Mỹ ( Brisket)
Gầu Bò Mỹ ( Brisket)
Đã bán 21
195.000 ₫
-20%
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Sườn Bò Mỹ Excel Choice
Đã bán 152
197.500 ₫
-1%
Dẻ Sườn Bò Mỹ TGBS
Dẻ Sườn Bò Mỹ TGBS
Đã bán 61
219.500 ₫
-2%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 118
155.000 ₫
-6%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 93
155.000 ₫
-6%
Ba Chỉ bò Mỹ cuộn
Ba Chỉ bò Mỹ cuộn
115.000 ₫
-21%
Gù Bò Úc Cắt Nướng - 500gr
Gù Bò Úc Cắt Nướng - 500gr
Đã bán 1
155.000 ₫
-59%
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Ba Rọi Bò Mỹ Cuộn
Đã bán 19
280.000 ₫
Sườn bò Mỹ có Xương
Sườn bò Mỹ có Xương
200.000 ₫
-17%
Lưỡi bò Mỹ / 300gr
Lưỡi bò Mỹ / 300gr
230.000 ₫
-12%