tiki

Kết quả tìm kiếm cho `logich chính trị mỹ`

trusted_store

Sách Chiến Tranh Thương Mại Mỹ Trung Và An Ninh Quốc Gia Trong Tình Hình Mới (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

4.5
Đã bán 12
50.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

CẠNH TRANH ĐỊA – CHIẾN LƯỢC NGA – MỸ - Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và trường hợp khủng hoảng Ucraina – Phan Thị Thu Dung - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật (bìa mềm)

5
Đã bán 32
148.000
Tặng tới 16 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Nước Mỹ Nổi Giận Cuộc Chia Rẽ Chính Trị Sâu Sắc (Sách Tham Khảo)

4.5
Đã bán 23
99.060
Tặng tới 2 ASA (570 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo 2 Cuốn: Bộ Sách Fukuyama - Lịch Sử Chính Trị

4.7
Đã bán 73
453.120
-36%
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI MỸ Tiếp cận từ thuyết Hiện thực mới và trường hợp Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay - Lê Đình Tĩnh - Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật - bìa mềm

119.000
Tặng tới 13 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Mối quan hệ giữa đảng chính trị và nhóm lợi ích trong nền chính trị Mỹ hiện đại

Đã bán 1
140.000
Tặng tới 4 ASA (806 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Chính Trị - Khái Lược Những Tư Tưởng Lớn

4.8
Đã bán 2932
301.000
-23%
Tặng tới 33 ASA (8k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
trusted_store

Đảng Chính Trị Và Nhóm Lợi Ích Trong Các Nền Dân Chủ Phương Tây Hiện Đại

5
Đã bán 22
80.000
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Lịch Sử Chính Trị Cho Thanh Thiếu Niên

Đã bán 1
87.910
Tặng tới 2 ASA (506 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Mối Quan Hệ Giữa Đảng Chính Trị Và Lợi Ích Nhóm Trong Nền Chính Trị Mỹ Hiện Đại

Đã bán 1
122.000
Tặng tới 3 ASA (703 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Quân Vương – Thuật Cai Trị (Tái Bản)

4.7
Đã bán 65
70.000
-36%
Tặng tới 2 ASA (403 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Đường Cách Mệnh - Xuất Bản Năm 2020 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 78
29.000
Tặng tới 3 ASA (735 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Một Số Vấn Đề Chính Trị Nổi Bật Của Khu Vực Mỹ Latinh Hiện Nay (Sách chuyên khảo)

Đã bán 1
145.000
Tặng tới 4 ASA (835 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

NƯỚC MỸ NỔI GIẬN - Cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc - Alison Dagnes - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

Đã bán 1
110.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Combo Bộ Sách Fukuyama - Lịch Sử Chính Trị + Lịch Sử Tư Tưởng Trung Quốc

Đã bán 1
775.000
-30%
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Quà tặng
Giao tiết kiệm
official_store

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA MỸ VÀ GÓC NHÌN THAM CHIẾU VỚI VIỆT NAM - Phạm Thanh Hằng - Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật – bìa mềm

104.000
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Chính Trị Học

5
Đã bán 92
139.000
-23%
Tặng tới 15 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Phê Phán Các Quan Điểm Sai Trái, Xuyên Tạc Cuộc Đấu Tranh Chống Suy Thoái Về Chính Trị, Tư Tưởng Trong Đảng

5
Đã bán 19
101.250
Tặng tới 3 ASA (583 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Nước Mỹ nổi giận Cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc

113.000
Tặng tới 12 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Sách Nguồn Gốc Trật Tự Chính Trị: Từ Thời Tiền Sử Đến Cách Mạng Pháp

339.000
Tặng tới 37 ASA (9k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

VĂN MINH TRUNG HOA - Lưu Đông - Nxb Chính trị Quốc gia Sự Thật – bìa mềm

445.000
Tặng tới 49 ASA (11k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

100 Mưu Lược Trong Chính Trị, Quân Sự & Đời Sống (Tái Bản)

4.2
Đã bán 98
128.000
Tặng tới 14 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách - Quyền lực biển Lịch sử và địa chính trị của các đại dương trên thế giới

4.7
Đã bán 46
176.000
Tặng tới 19 ASA (4k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Combo 5 cuốn Giáo Trình Dành Cho Bậc Đại Học Hệ Không Chuyên Lý Luận Chính Trị: Giáo Trình Triết Học, Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị , Giáo Trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học, Giáo Trình Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh

5
Đã bán 1
355.300
-5%
Tặng tới 9 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

Sách Quân vương - Thuật cai trị - Alphabooks - BẢN QUYỀN

109.000
Tặng tới 3 ASA (628 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
official_store

SỔ GHI CÔNG VĂN ĐI, ĐẾN- Phạm Thị Thinh biên soạn -Đảng Cộng sản Việt Nam - NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật

Đã bán 1
34.000
Tặng tới 4 ASA (862 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Obama Và Sự Trỗi Dậy Của Trung Quốc - Bên Trong Chiến Lược Châu Á Của Mỹ

4.7
Đã bán 32
68.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Nhà Nước Kiến Tạo Phát Triển Với Đảng Chính Trị Và Các Tổ Chức Xã Hội (Nghiên Cứu Điển Hình Một Số Nước Đông Á Và Gợi Mở Cho Việt Nam)

Đã bán 7
53.000
Tặng tới 6 ASA (1k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện - Xuất Bản Năm 2018 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

4.3
Đã bán 11
29.000
Tặng tới 3 ASA (735 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

CẠNH TRANH ĐỊA - CHIẾN LƯỢC NGA - MỸ: Tiếp Cận Từ Chủ Nghĩa Hiện Thực Và Trường Hợp Khủng Hoảng UCRAINA (Sách chuyên khảo)

4.8
Đã bán 63
142.000
Tặng tới 4 ASA (818 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Các Lý Thuyết, Mô Hình, Cách Tiếp Cận Về Quản Trị Nhà Nước Và Phòng, Chống Tham Nhũng

5
Đã bán 19
250.000
Tặng tới 28 ASA (6k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Sự Can Dự An Ninh Của Mỹ Với Đông Nam Á Dưới Thời Chính Quyền Bill Clinton Và George W.Bush

323.100
Tặng tới 8 ASA (2k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Mưu Lược Trong Chính Trị Quân Sự & Đời Sống

Đã bán 4
102.400
Tặng tới 11 ASA (3k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
icon-astraGiao siêu tốc 2H
official_store

TÔN GIÁO VÀ HÒA BÌNH TRONG THẾ KÝ XXI - Harvey G.Cox – Ikeda Daisaku - NXB Chính trị Quốc gia Sự thật

67.000
Tặng tới 7 ASA (2k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

Nhà Nước Hồi Giáo Tự Xưng Và Những Ảnh Hưởng Đến Chính Trị, Xã Hội Ở Trung Đông - Bắc Phi

5
Đã bán 23
55.200
Tặng tới 1 ASA (318 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Quyền lực biển - Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới

Đã bán 1
200.000
Tặng tới 5 ASA (1k ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm
trusted_store

Sách Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam Mới Nhất Năm 2021 (NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật)

5
Đã bán 20
14.000
Tặng tới 2 ASA (355 ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

ĐỊNH MỆNH CHIẾN TRANH: Liệu Mỹ và Trung Quốc có tránh được bẫy Thucydides? - Graham Allison - Nxb Chính trị quốc gia Sự Thật – bìa mềm

Đã bán 2
235.000
Tặng tới 26 ASA (6k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm
official_store

CHƠI ĐẾN CÙNG TÌNH BÁO MỸ TRONG KỶ NGUYÊN KHỦNG BỐ - Michael V. Hayden - NXB Chính trị Quốc gia Sự Thật

Đã bán 9
199.000
Tặng tới 22 ASA (5k ₫)
≈ 2.5% hoàn tiền
Freeship+
Giao tiết kiệm

Xoay Trục - Tương Lai Và Nghệ Thuật Lãnh Đạo Của Mỹ Ở Châu Á

Đã bán 3
170.000
Tặng tới 4 ASA (979 ₫)
≈ 0.6% hoàn tiền
Giao tiết kiệm

Sản phẩm đã xem

Không có sản phẩm nào