Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật đất đai`

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Luật Đất Đai (Hiện Hành, Sửa Đổi Bsung 2018)

Đã bán 602
44.280 ₫
Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp luật về môi giới, đầu tư kinh doanh bất động sản- nhà ở và đất đai

Đã bán 966
175.000 ₫
Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)

Luật Đất Đai (Sửa Đổi, Bổ SUng Năm 2018)

Đã bán 74
32.750 ₫
Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Luật Đất Đai (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2018)

Đã bán 32
43.000 ₫
-20%
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 24
150.000 ₫
 Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Đã bán 80
220.000 ₫
Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020

Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành- Văn Bản Được Cập Nhật Hợp Nhất Đến Năm 2020

Đã bán 336
150.000 ₫
Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành (Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)
GIAO SIÊU TỐC 2H

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành (Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)

Đã bán 14
169.000 ₫
Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Đã bán 21
450.000 ₫
-45%
Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở

Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Đất Đai, Nhà Ở

Đã bán 54
227.500 ₫
-35%
Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai, Nhà Ở Tra Cứu Các Loại Thuế Mới Liên Quan Đến Đất Đai, Nhà Ở

Đã bán 27
188.000 ₫
-48%
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Đã bán 31
250.000 ₫
Luật Đất Đai Hiện Hành Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
GIAO SÁNG MAI

Luật Đất Đai Hiện Hành Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 98
145.000 ₫
Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025

425.000 ₫
Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai
GIAO SÁNG MAI

Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản- Nhà Ở Và Đất Đai

Đã bán 11
442.800 ₫
-18%
Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai 2013
GIAO SÁNG MAI

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai 2013

Đã bán 47
220.000 ₫
101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

101 Tư Vấn Pháp LuậT Thường Thức Về Đất Đai (Tái Bản Lần 3 - 2020)

Đã bán 34
99.750 ₫
-5%
Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Đất Đai Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 7
135.000 ₫
Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Đất Đai Năm 2013 Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 31
180.000 ₫
Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất)

Những điều cần biết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (Cập nhật Luật Đất đai (hiện hành) và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất)

Đã bán 15
199.000 ₫
Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Tích tụ, tập trung đất đai ở Việt Nam- Lý luận và pháp luật hiện hành- Luật đất đai và văn bản hướng dẫn thi hành 2020

Đã bán 4
280.000 ₫
-40%
Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai
GIAO SIÊU TỐC 2H

Pháp Luật Về Môi Giới, Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai

Đã bán 230
175.000 ₫
Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai

Tư Vấn, Phổ Biến Và Áp Dụng Pháp Luật Đất Đai

Đã bán 21
96.000 ₫
Luật Đất Đai & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất - Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất; Cấp, Cấp Đổi, Cấp Lại Sổ Đỏ - Chính Sách Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Luật Đất Đai & Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất - Giải Quyết Thủ Tục Đăng Ký Đất Đai, Tài Sản Khác Gắn Liền Với Đất; Cấp, Cấp Đổi, Cấp Lại Sổ Đỏ - Chính Sách Miễn, Giảm Thuế Sử Dụng Đất Nông Nghiệp

Đã bán 19
244.900 ₫
-38%
Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Giải đáp một số vấn đề về nghiệp vụ Năm 2018- 2019 – của Hội Đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - tố tụng hình sự - dân sự - tố tụng dân sự - tố tụng hành chính - đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đến tòa án

Đã bán 23
260.000 ₫
Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa

Combo 2 Cuốn Sách Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở + Hỏi Đáp Các Tình Huống Mới Nhất Về Quản Lý Đất Đai, Tách Thửa, Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất Và Bồi Thường, Giải Tỏa

Đã bán 7
423.000 ₫
-48%
Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật - Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Những Chi Tiết Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất
GIAO SÁNG MAI

Hướng Dẫn Tra Cứu Pháp Luật - Luật Đất Đai, Luật Nhà Ở Và Những Chi Tiết Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Đã bán 36
235.000 ₫
Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai

Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà ở Và Đất Đai

Đã bán 18
167.000 ₫
-52%
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đất Đai
GIAO SÁNG MAI

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Đất Đai

Đã bán 20
211.000 ₫
-16%
So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013

So sánh Luật Đất đai 2003 - 2013

Đã bán 1
256.750 ₫
-35%
Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025

Luật Đất đai & văn bản hướng dẫn thi hành – Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai – Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ năm 2021- 2025

Đã bán 2
276.000 ₫
-35%
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học - Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai
GIAO SÁNG MAI

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học - Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) + Pháp Luật Về Môi Giới, Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản, Nhà Ở Và Đất Đai

Đã bán 2
385.400 ₫
-18%
Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng
GIAO SÁNG MAI

Luật Quy Hoạch - Những Vấn Đề Cần Thiết Trong Công Tác Quản Lý Quy Hoạch Về Xây Dựng, Đô Thị, Đất Đai, Môi Trường, Thủy Lợi, Nông Thôn Mới Và Quy Hoạch Rừng

Đã bán 26
250.000 ₫
Luật đất đai -Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở
GIAO SÁNG MAI

Luật đất đai -Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở

Đã bán 2
216.000 ₫
Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Lập, Điều Chỉnh Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất
GIAO SIÊU TỐC 2H

Quy Định Chi Tiết Và Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai Định Mức Kinh Tế - Kỹ Thuật Lập, Điều Chỉnh Quy Hoạch, Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Đã bán 8
244.000 ₫
-49%
Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành (Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)
GIAO SÁNG MAI

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành (Theo Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020)

Đã bán 7
201.000 ₫
Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Đã bán 125
220.500 ₫
-37%
Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất
GIAO SÁNG MAI

Combo 2 Cuốn : Luật Đất Đai (Hiện Hành)(Sửa Đổi, Bổ Sung 2018) Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Đã bán 4
442.800 ₫
-18%
Luật Đất Đai và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Đất Đai và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

260.000 ₫
Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Combo 2 Cuốn: Bình Luận Khoa Học Luật Kinh Doanh Bất Động Sản (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2020) + Sổ Tay Pháp Luật Bất Động Sản và Các Thủ Tục Pháp Lý Có Liên Quan Đến Nhà, Đất

Đã bán 7
385.400 ₫
-18%
Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Luật Nhà ở – Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Luật Nhà ở – Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất, tiền thuê đất, cấp đổi sổ, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

260.000 ₫
-34%
Những Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai
GIAO SÁNG MAI

Những Quy Định Mới Nhất Về Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đất Đai

Đã bán 5
244.900 ₫
-38%
Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành
GIAO SÁNG MAI

Chỉ Dẫn Áp Dụng Luật Đất Đai Và Văn Bản Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành

Đã bán 13
248.850 ₫
-37%
CẨM NANG LY HÔN - NHANH CHÓNG, THẤU TÌNH ĐẠT LÝ
GIAO SÁNG MAI

CẨM NANG LY HÔN - NHANH CHÓNG, THẤU TÌNH ĐẠT LÝ

Đã bán 7
168.000 ₫
-15%
Sách - Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (xuất bản T12/2021) NXB Lao động - New

Sách - Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành (xuất bản T12/2021) NXB Lao động - New

Đã bán 3
126.000 ₫
Thực Hành Quyền Công Tố, Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự Về Đất Đai (Sách Chuyên Khảo)

Thực Hành Quyền Công Tố, Kiểm Sát Điều Tra Các Vụ Án Hình Sự Về Đất Đai (Sách Chuyên Khảo)

Đã bán 16
57.000 ₫
Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiên Nay
GIAO SÁNG MAI

Hòa Giải Trong Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai Ở Việt Nam Hiên Nay

Đã bán 10
240.000 ₫
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai – Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đã bán 1
270.000 ₫
-43%

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào