Đăng Nhập / Đăng Ký

Kết quả tìm kiếm cho `luật công chứng`

Sách - Luật công chứng

Sách - Luật công chứng

Đã bán 65
20.000 ₫
Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Tìm hiểu pháp luật về luật sư, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, hộ tịch và trợ giúp pháp lý mới nhất

Đã bán 33
210.000 ₫
Luật Chứng Khoán

Luật Chứng Khoán

Đã bán 53
65.000 ₫
Hướng Dẫn Văn Bản Pháp Luật Về Công Chứng, Chứng Thực, Giám Định Tư Pháp Và Hộ Tịch

Hướng Dẫn Văn Bản Pháp Luật Về Công Chứng, Chứng Thực, Giám Định Tư Pháp Và Hộ Tịch

Đã bán 9
255.000 ₫
-35%
Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng

Bình Luận Một Số Quy Trong Bộ Luật Dân Sự Năm 2015 Có Liên Quan Trực Tiếp Đến Hoạt Động Công Chứng

Đã bán 149
99.000 ₫
Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất
GIAO TRONG NGÀY

Phương Pháp Nghiên Cứu Và Đánh Giá Chứng Cứ Trong Tố Tụng Hình Sự Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Mới Nhất

Đã bán 18
234.000 ₫
Luật Chứng Khoán (Hiện Hành) - Tái bản năm 2022

Luật Chứng Khoán (Hiện Hành) - Tái bản năm 2022

Đã bán 7
59.000 ₫
Sách - Luật chứng khoán năm 2019

Sách - Luật chứng khoán năm 2019

Đã bán 24
27.000 ₫
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế_Những Quy Định Mới Về Sử Dụng Hóa Đơn, Chứng Từ Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Hóa Đơn, Hải Quan
GIAO TRONG NGÀY

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Quản Lý Thuế_Những Quy Định Mới Về Sử Dụng Hóa Đơn, Chứng Từ Và Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Thuế, Hóa Đơn, Hải Quan

Đã bán 11
395.000 ₫
Sổ tay Công Chứng Viên - Quyển thứ 6: Những Vấn Đề Cần Lưu ý Khi Công Chứng Một Số Loại Giao Dịch Khác -Tập 1+2

Sổ tay Công Chứng Viên - Quyển thứ 6: Những Vấn Đề Cần Lưu ý Khi Công Chứng Một Số Loại Giao Dịch Khác -Tập 1+2

Đã bán 85
186.000 ₫
Luật Công An Nhân Dân

Luật Công An Nhân Dân

Đã bán 2
14.000 ₫
Luật Công An Nhân Dân

Luật Công An Nhân Dân

Đã bán 39
18.000 ₫
Từ điển pháp luật Việt Nam
GIAO SIÊU TỐC 2H

Từ điển pháp luật Việt Nam

Đã bán 201
280.000 ₫
So Sánh Luật Đất Đai 2003 - 2013 Và Các Văn Bản Về Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất, Thu Tiền Sử Dụng Đất, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Bồi Thường Thiệt Hại Về Đất
GIAO TRONG NGÀY

So Sánh Luật Đất Đai 2003 - 2013 Và Các Văn Bản Về Giao Đất, Cho Thuê Đất, Thu Hồi Đất, Thu Tiền Sử Dụng Đất, Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất, Bồi Thường Thiệt Hại Về Đất

Đã bán 14
250.000 ₫
Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch
GIAO TRONG NGÀY

Nghiệp Vụ Dành Cho Công Chứng Viên Và Cán Bộ Tư Pháp - Hộ Tịch

Đã bán 17
256.000 ₫
-35%
Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công

Luật Xây Dựng (Đã Được Sửa Đổi, Bổ Sung) Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Quản Lý Dự Án, Nghiệm Thu Công Trình Xây Dựng Và Tư Vấn Giám Sát Thi Công

Đã bán 33
233.000 ₫
Luật Công An Nhân Dân (Hiện Hành) Và Các Nghị Định Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành

Luật Công An Nhân Dân (Hiện Hành) Và Các Nghị Định Của Chính Phủ Hướng Dẫn Thi Hành

Đã bán 7
22.000 ₫
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) - Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) - Luật Viên Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019) Và Nghị Định Của Chính Phủ Về Xử Lý Kỷ Luật Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Đã bán 40
28.700 ₫
-18%
Luật Công An Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ Công An Nhân Dân
GIAO TRONG NGÀY

Luật Công An Nhân Dân Và Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Quy Tắc Ứng Xử Của Cán Bộ Công An Nhân Dân

Đã bán 5
280.000 ₫
-20%
Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Luật Xây Dựng - Luật Đầu Tư - Luật Đầu Tư Theo Phương Thức Đối Tác Công Tư Và Các Quy Định Pháp Luật Mới Nhất Trong Lĩnh Vực Xây Dựng

Đã bán 1
181.000 ₫
Sách - Luật Đầu Tư Công

Sách - Luật Đầu Tư Công

Đã bán 23
16.000 ₫
Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Hướng Dẫn Thi Hành Luật Đất Đai – Luật Nhà Ở – Tăng Cường Chấn Chỉnh Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Giá Đất, Tiền Thuê Đất, Cấp Đổi Sổ, Bồi Thường, Hỗ Trợ, Tái Định Cư Khi Nhà Nước Thu Hồi Đất

Đã bán 31
250.000 ₫
Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Bộ Luật Hình Sự Hiện Hành (Bộ Luật Năm 2015, Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2017)

Đã bán 220
92.000 ₫
Luật Chuyển Giao Công Nghệ

Luật Chuyển Giao Công Nghệ

Đã bán 6
14.000 ₫
Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam - Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn

Tìm Hiểu Điều Lệ Công Đoàn Việt Nam - Luật Công Đoàn & Các Văn Bản Hướng Dẫn

Đã bán 7
250.000 ₫
-37%
Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp Luật Trợ Giúp Pháp Lý, Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước
GIAO TRONG NGÀY

Cẩm Nang Công Tác Dành Cho Cán Bộ Tư Pháp Luật Trợ Giúp Pháp Lý, Luật Trách Nhiệm Bồi Thường Của Nhà Nước

Đã bán 4
245.000 ₫
Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Ngành Công An
GIAO TRONG NGÀY

Cẩm Nang Pháp Luật Dành Cho Ngành Công An

Đã bán 1
250.000 ₫
Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Luật Cán Bộ, Công Chức (Hiện Hành) (Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2019)

Đã bán 15
17.500 ₫
HƯỚNG DẪN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ HỘ TỊCH

HƯỚNG DẪN VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC, GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ HỘ TỊCH

256.750 ₫
-35%
Luật Thi Hành Án Hình Sự

Luật Thi Hành Án Hình Sự

Đã bán 89
40.000 ₫
Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)

Luật Luật Sư (Hiện Hành) - Sửa Đổi, Bổ Sung Năm 2012, 2015 (Tái Bản 2020)

Đã bán 36
21.000 ₫
Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Luật Cán Bộ, Công Chức - Luật Viên Chức Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Mới Nhất

Đã bán 3
230.000 ₫
Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi),  Luật Cảnh Sát Biển,  Luật Đặc Xá (Sửa đổi)
GIAO TRONG NGÀY

Luật Công An Nhân Dân (Sửa Đổi), Luật Cảnh Sát Biển, Luật Đặc Xá (Sửa đổi)

Đã bán 3
260.000 ₫
Sách Luật Đầu Tư Công - Xuất Bản Năm 2019

Sách Luật Đầu Tư Công - Xuất Bản Năm 2019

Đã bán 37
48.000 ₫
Luật Xây Dựng - Quy Chuẩn Xây Dựng - Suất Vốn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp Bộ Phận Kết Cấu Công Trình
GIAO TRONG NGÀY

Luật Xây Dựng - Quy Chuẩn Xây Dựng - Suất Vốn Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Và Giá Xây Dựng Tổng Hợp Bộ Phận Kết Cấu Công Trình

Đã bán 11
350.000 ₫
Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Giáo trình Luật Hiến Pháp Việt Nam

Đã bán 68
145.000 ₫
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC
GIAO TRONG NGÀY

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC

Đã bán 5
215.000 ₫
Luật Doanh Nghiệp

Luật Doanh Nghiệp

Đã bán 66
98.000 ₫
Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức - Những Quy Định Về Vị Trí Việc Làm, Biên Chế, Công Chức Và Tiêu Chí Đánh Giá , Xếp Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức
GIAO TRONG NGÀY

Luật Cán Bộ, Công Chức Và Luật Viên Chức - Những Quy Định Về Vị Trí Việc Làm, Biên Chế, Công Chức Và Tiêu Chí Đánh Giá , Xếp Loại Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

Đã bán 2
316.000 ₫
-20%
 Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Bình Luận Khoa Học Luật Đất Đai (Năm 2013)

Đã bán 80
220.000 ₫
Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019)
GIAO TRONG NGÀY

Luật Công An Nhân Dân Được Quốc Hội Thông Qua Tại Kỳ Họp Thứ 6, Khóa XIV (Có Hiệu Lực Thi Hành Từ Ngày 01-7-2019)

235.000 ₫
Những Câu Hỏi Thường Gặp Trong Luật Cư Trú, Luật Căn Cước Công Dân, Luật Hộ Tịch

Những Câu Hỏi Thường Gặp Trong Luật Cư Trú, Luật Căn Cước Công Dân, Luật Hộ Tịch

Đã bán 8
48.750 ₫
Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công
GIAO TRONG NGÀY

Luật Quản Lý, Sử Dụng Tài Sản Công

Đã bán 3
250.000 ₫
Sổ Tay Công Tác Đảng Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ
GIAO TRONG NGÀY

Sổ Tay Công Tác Đảng Và Các Quy Định Pháp Luật Cần Biết Dành Cho Bí Thư Đảng Bộ, Chi Bộ

Đã bán 2
230.000 ₫
Luật Dân Sự Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 (Sách chuyên khảo)

Luật Dân Sự Trong Bối Cảnh Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 (Sách chuyên khảo)

Đã bán 5
110.500 ₫
Luật Khiếu Nại (Hiện Hành)

Luật Khiếu Nại (Hiện Hành)

Đã bán 80
17.000 ₫
ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

ĐỂ TRỞ THÀNH LUẬT SƯ CHUYÊN NGHIỆP

220.000 ₫
Sách - Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019

Sách - Luật cán bộ, công chức - Luật viên chức sửa đổi bổ sung năm 2019

Đã bán 88
20.000 ₫

SẢN PHẨM BẠN ĐÃ XEM

Không có sản phẩm nào